ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Αποκάλυψη κεφάλαιο 7 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - το κείμενο7:1 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΜΟΙ7:2,3 Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 144.000Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΨΙΜΗ ΒΡΟΧΗΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑI ΣΤΗ ΓΗ7:4-8 ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ 144.000Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 144.0007:9,10 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ

7:1 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

“Και ύστερα απ’ αυτά είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται επάνω στις τέσσερις γωνίες της γης, που κρατούσαν τους τέσσερις ανέμους της γης, για να μην πνέει ο άνεμος επάνω στη γη ούτε επάνω στη θάλασσα ούτε επάνω σε κάθε δέντρο” Αποκάλυψη 7:1. Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί συνέχεια του τελευταίου μέρους του έκτου κεφαλαίου και περιγράφει τη διερευνητική κρίση των πιστών που θα ζουν ακριβώς πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στην Αποκάλυψη 6:12-17 παρουσιάζονται εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Ιησού, που ζητούν από τις πέτρες να πέσουν επάνω τους και να τους κρύψουν από το πρόσωπο του Αρνίου και θέτουν ένα σημαντικό ερώτημα: “Ήρθε η μεγάλη ημέρα της οργής Του· και ποιος μπορεί να σταθεί; ” Ως απάντηση αυτής της ερώτησης, παρουσιάζονται δυο ομάδες πιστών στο έβδομο κεφάλαιο: Οι 144.000 (Αποκάλυψη 7:4) και το μεγάλο πλήθος (Αποκάλυψη 7:9). Αυτές οι δύο ομάδες αποτελούνται από ανθρώπους που θα ζουν και θα σωθούν (‘θα μπορέσουν να σταθούν’) την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες της “μεγάλης ημέρας της οργής”; Ο Ιωάννης είδε πρώτα “τέσσερις αγγέλους να στέκονται επάνω στις τέσσερις γωνίες της γης, που κρατούσαν τους τέσσερις ανέμους της γης” . Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εδάφιο συναντώνται και σε άλλα εδάφια της Αποκάλυψης, του Δανιήλ και σε άλλες προφητείες. Για παράδειγμα, στην Αποκάλυψη 20:7,8 διαβάζουμε ότι “όταν συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια, ο σατανάς θα λυθεί από τη φυλακή του και θα βγει, για να πλανήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της γης ”. Σε αυτό το εδάφιο οι τέσσερις γωνίες της γης συνδέονται με την απελευθέρωση του Σατανά από “τη φυλακή του” που του δίνει τη δυνατότητα να “πλανήσει τα έθνη”, για να επιτεθούν “στους αγίους και στην αγαπημένη πόλη” (Αποκάλυψη 20:9). Στο Δανιήλ 7:2 ο προφήτης βλέπει “τους τέσσερις ανέμους του ουρανού (που) όρμησαν μαζί επάνω στη μεγάλη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ανέβηκαν τέσσερα μεγάλα θηρία”. Τα θηρία συμβολίζουν τέσσερις αυτοκρατορίες, τη Βαβυλώνα, την Περσία, την Ελλάδα και τη Ρώμη, που επιτέθηκαν και υποδούλωσαν το λαό του Θεού. Οι τέσσερις άνεμοι συμβολίζουν τις διαμάχες, τις ταραχές και τους πολέμους που έδωσαν σε αυτές τις αυτοκρατορίες την εξουσία τους. Σε άλλες περικοπές οι τέσσερις άνεμοι συμβολίζουν πολέμους και διαμάχες που είχαν ως συνέπεια το διασκορπισμό του λαού του Θεού σε κάθε γωνιά της γης.[1]

Από τα παραπάνω εδάφια συμπεραίνουμε ότι οι τέσσερις άγγελοι αντιπροσωπεύουν τις ουράνιες δυνάμεις που περιορίζουν τον Σατανά από το να εκτελέσει πλήρως τον άγριο πόλεμό του ενάντια στο λαό του Θεού. Όταν αυτές οι ουράνιες δυνάμεις αφήσουν ελεύθερους τους τέσσερις ανέμους, ο Σατανάς θα είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει τα έθνη του κόσμου για να επιφέρει δεινά, ταραχές και διωγμούς.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 7:2,3 Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ[1] Ιεζεκιήλ 5:10,12, Ζαχαρίας 2:6, Ιερεμίας 49:32-36, Ματθαίον 24:31