Κατηγορία: Το Πάτερ Ημών

«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού»

Το έκτο αίτημα της Κυριακής Προσευχής θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε «πολεμικό», με την έννοια ότι συνδέει την καθημερινότητά μας με την πραγματικότητα της Μεγάλης Διαμάχης, της Διαμάχης που ξεκίνησε στον ουρανό και συνεχίζεται...

«Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών»

Αν αφαιρέσουμε από το πνευματικό οικοδόμημα του Χριστιανισμού την έννοια της συγχώρεσης, τότε αυτό αυτόματα καταρρέει. Ο λόγος είναι προφανής, καθώς, μέσα από την οδό της συγχώρεσης, αντιμετωπίζεται το κεντρικό πρόβλημα της...

«Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον»

Στα πρώτα αιτήματα της Κυριακής Προσευχής, ο Ιησούς Χριστός διδάσκει τους πιστούς όλων των εποχών να αναγνωρίζουν τον Θεό ως Ουράνιο Πατέρα όλων, να διακηρύττουν την αγιότητα του Ονόματός Του, να ποθούν την έλευση της Βασιλείας...

«Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης»

Ο πιστός δούλος του Θεού Αυγουστίνος είχε διατυπώσει μία εκπληκτική σε βάθος άποψη: ‘Μας δημιούργησες για Σένα και η καρδιά μας δεν ησυχάζει, αν δε βρει σε Σένα την ανάπαυση!’ Μέσα από αυτά τα λόγια, η καρδιά μας καλείται να...

«Ελθέτω η βασιλεία σου»

Πώς έχουμε φανταστεί τη Βασιλεία των Ουρανών; Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, θα απαντούσαν πως είναι αδύνατον για την πεπερασμένη διάνοια να αποδώσει με λόγια κάτι από το μεγαλείο αυτής της υπερκόσμιας...

«Αγιασθήτω το όνομά Σου»

«Αγιασθήτω το όνομά Σου». Στη δική μας εποχή δεν είναι ευρεία διαδεδομένη η αντίληψη ότι το όνομα που φέρει ένας άνθρωπος καθρεπτίζει την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητά του. Τις περισσότερες φορές αποτελεί μία διαιώνιση...

«Ο εν τοις ουρανοίς»

«Ο εν τοις ουρανοίς». Ο Ιησούς Χριστός, έχοντας αποκαλύψει ότι ο Θεός είναι Πατέρας όλων και ότι όλοι οι άνθρωποι συνδέονται με δεσμούς αδελφοσύνης, αποκαλεί τον Πατέρα Του Ουράνιο, ένα όνομα που δεν αποκαλύπτει μόνο τη θέση του...

«Πάτερ ημών»

«Πάτερ ημών». Μέσα σε δύο μόνο λέξεις, ο Ιησούς Χριστός, με απλό μα τόσο αφοπλιστικό τρόπο, διακηρύττει μια για πάντα ότι η Σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Θεό και τα δημιουργήματά Του είναι σχέση Πατέρα και παιδιού. Σε αυτή την...

Loading

Δωρεάν εορταστική προσφορά

η Ζωή του Χριστού

Ζήτησε μια προσευχή

Κάνε μια ερώτηση

Δωρεάν ημερολόγιο