ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19Αποκάλυψη κεφάλαιο 19 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - το κείμενο19:1-3 ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ!19:5-9 Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ19:9,10 ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ19:11-13 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΓΟ19:17-21 ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΩΝ ΟΡΝΕΩΝ19:21 Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

19:1-3 ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ!

“Και ύστερα απ’ αυτά άκουσα σαν μια δυνατή φωνή από ένα μεγάλο πλήθος μέσα στον ουρανό που έλεγε: Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα, και η τιμή, και η δύναμη ανήκουν στον Κύριο τον Θεό μας· δεδομένου ότι οι κρίσεις του είναι αληθινές και δίκαιες· επειδή, έκρινε τη μεγάλη πόρνη, η οποία έφθειρε τη γη με την πορνεία της, και εκδίκησε από το χέρι της το αίμα των δούλων του. Και για δεύτερη φορά είπαν: Αλληλούια. Και ο καπνός της ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων” Αποκάλυψη 19:1-3.

Ο ουρανός και η γη δεν μπορούν να πάψουν να υμνούν! Η Βαβυλώνα ήταν ένας επίμονος εχθρός για τόσους πολλούς αιώνες. Αν δεν υπήρχε η “δόξα και τιμή και δύναμη” του παντοδύναμου Θεού που την “έκρινε” , θα ήταν αδύνατον να εξαλειφθεί. Πραγματικά, η Βαβυλώνα “έφθειρε τη γη” . Από όλες τις εκδηλώσεις της αμαρτίας η πιο ειδεχθής είναι η διαστρέβλωση του χαρακτήρα του Θεού, που δυστυχώς έγινε τόσο αποτελεσματικά επειδή γινόταν εις το όνομά Του από την υποτιθέμενη εκκλησία Του, η οποία τώρα κρίνεται ως Βαβυλώνα.

Στην παρουσία του Θεού όμως το επίκεντρο της προσοχής δεν μπορεί να παραμείνει στους εχθρούς Του για πολύ καιρό - “Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι, και τα τέσσερα ζώα, και προσκύνησαν τον Θεό, που κάθεται επάνω στον θρόνο, λέγοντας: Αμήν· Αλληλούια. Και από τον θρόνο βγήκε μια φωνή, που έλεγε: Αινείτε τον Θεό μας, όλοι οι δούλοι του, κι αυτοί που τον φοβούνται, και οι μικροί και οι μεγάλοι” (Αποκάλυψη 19:4,5). Η κρίση της μεγάλης πόρνης αποτελεί μια πρόγευση της θαυμάσιας ημέρας, όταν η αμαρτία και ο θάνατος θα εξαλειφθούν πλήρως. Το μόνο μνημείο αυτής της τρομερής περιόδου της ιστορίας θα είναι “ο καπνός (που) ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων” . Μολονότι η φράση αυτή, που αναφέρεται και στον Ησαΐα 34:10, δεν εξηγείται και δεν παρουσιάζεται αλλού εκτός από την αντίστοιχη περικοπή στην Αποκάλυψη 14:11, υποδηλώνει ότι στους αιώνες θα υπάρχει ένα μνημείο καπνού, το μόνο που θα απομείνει από την αμαρτία και τους αμαρτωλούς. Ακόμα και ο Σατανάς, ο δημιουργός της αμαρτίας, θα γίνει “στάχτη επάνω στη γη... και δεν θα υπάρξει μέχρι τον αιώνα” (Ιεζεκιήλ 28:18,19).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 19:5-9 Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ