ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Αποκάλυψη κεφάλαιο 10 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - το κείμενο10:1-7 ΟΙ ΕΠΤΑ ΒΡΟΝΤΕΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΗΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΣΗΜΕΙΑ10:7 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΟΥ10:8-11 Η ΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

10:1-7 ΟΙ ΕΠΤΑ ΒΡΟΝΤΕΣ

“Και είδα έναν άλλον ισχυρό άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό, ντυμένο με νεφέλη· κι επάνω στο κεφάλι του ήταν το ουράνιο τόξο· και το πρόσωπό του ήταν σαν τον ήλιο, και τα πόδια του σαν στύλοι φωτιάς.

Και στο χέρι του είχε ένα μικρό βιβλίο ανοιγμένο· και έβαλε το δεξί του πόδι επάνω στη θάλασσα, ενώ το αριστερό του το έβαλε επάνω στη γη· και έκραξε με δυνατή φωνή όπως βρυχάζει το λιοντάρι. Και όταν έκραξε, μίλησαν οι επτά βροντές τις φωνές τους.

Και όταν οι επτά βροντές μίλησαν τις δικές τους φωνές, επρόκειτο να γράφω· και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό, που μου έλεγε: Σφράγισε εκείνα που μίλησαν οι επτά βροντές, και μην τα γράψεις. ” Αποκάλυψη 10:1-4.

Τα κεφάλαια 8 και 9 περιέγραφαν έναν πραγματικό μεγάλο πόλεμο που θα συμβεί στον έσχατο καιρό. Στο δέκατο κεφάλαιο, το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Αν και η περικοπή αυτή συνεχίζει να αποτελεί μέρος της ενότητας των επτά σαλπίγγων, η προσοχή μας τώρα στρέφεται στο έργο του Θεού και του λαού Του στη διάρκεια του πολέμου που έχει υποκινήσει ο Σατανάς. Εδώ η αφήγηση, στο σύνολό της, παρουσιάζει έναν ιδιαίτερα αλληγορικό χαρακτήρα.[1]

Ο Ιωάννης βλέπει “έναν άλλον ισχυρό άγγελο” να κατεβαίνει από τον ουρανό, κρατώντας στο χέρι του ένα μικρό βιβλίο. Όταν ο άγγελος μίλησε, η φωνή του ακουγόταν σαν του λιονταριού και ταυτόχρονα “οι επτά βροντές μίλησαν τις δικές τους φωνές” . Τα μηνύματα των επτά βροντών φαίνεται αρχικά να είναι απογοητευτικά. Παρόλο που είναι τόσο σημαντικά, ώστε να εκφωνηθούν με μεγαλείο και δόξα, βροντώντας με τη φωνή του Θεού από τον ουρανό, δίνεται στον Ιωάννη η εντολή: “σφράγισε εκείνα που μίλησαν οι επτά βροντές, και μην τα γράψεις” , με αποτέλεσμα να μην έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τι λένε τα μηνύματα, αλλά ούτε και το τι σημαίνουν.

Στην πραγματικότητα, ακριβώς αυτό το γεγονός μας δίνει ένα στοιχείο για το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Τα μηνύματα που μένουν σφραγισμένα συνήθως έχουν ένα προφητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ειπώθηκε στον Δανιήλ: “Σφράγισε την όραση” των 2300 ημερονύχτιων “επειδή είναι για πολλές ημέρες” (Δανιήλ 8:26). Αργότερα, όταν δόθηκε στον Δανιήλ ένα όραμα με πληροφορίες για τον “καιρό θλίψης” όταν “ο λαός σου θα διασωθεί” και “πολλοί που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν”, ο Θεός του είπε “κλείσε με ασφαλή τρόπο αυτά τα λόγια, και σφράγισε το βιβλίο μέχρι τον έσχατο καιρό” (Δανιήλ 12:1-4). Ο άγγελος έδωσε στον Δανιήλ κάποιες χρονικές περιόδους για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών (“θα είναι σε καιρόν, καιρούς, και μισόν καιρό”, “θα είναι 1290 ημέρες… 1335 ημέρες” Δανιήλ 12:7,11,12), αλλά δεν του εξήγησε τη σημασία τους. Ο Δανιήλ συνέχισε να ρωτά για τις προφητείες του έσχατου καιρού και τελικά ο άγγελος του είπε: “Πήγαινε, Δανιήλ· επειδή, τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα, μέχρι τον έσχατο καιρό” (Δανιήλ 12:9).[2]

Ο Χριστός επίσης επισήμανε ότι οι άνθρωποι της εποχής Του δεν θα γνώριζαν λεπτομέρειες για τις έσχατες ημέρες. Όταν πλησίαζε η ώρα της ανάληψής Του, μια τελευταία απορία των μαθητών Του ήταν το πότε θα αποκαθιστούσε τη βασιλεία Του. “Και τους είπε: Δεν ανήκει σε σας να γνωρίζετε τα χρόνια ή τους καιρούς που ο πατέρας έβαλε στη δική του εξουσία” (Πράξεις 1:6,7).

Ο Ιησούς ήταν κατηγορηματικός ότι κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα της επιστροφής Του, παρά μόνο ο Πατέρας (Ματθαίον 24:36, Μάρκον 13:32). Την ίδια στιγμή όμως, έδωσε στους μαθητές Του σημεία και προφητείες ώστε οι ακόλουθοί Του να γνωρίζουν πότε πλησιάζει ο καιρός. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι τα σφραγισμένα μηνύματα των επτά βροντών έχουν σχέση με το χρόνο, τα γεγονότα, τα σημεία και τις κρίσεις που θα προηγηθούν της έλευσης του Χριστού.

Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ο “ισχυρός άγγελος... έκραξε με δυνατή φωνή όπως βρυχάται το λιοντάρι” . Ο προφήτης Αμώς συσχετίζει το βρυχηθμό του λιονταριού με προφητείες που αποκαλύπτουν το μέλλον: “Βέβαια ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε, χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφό του στους δούλους του τους προφήτες. Το λιοντάρι βρύχησε· ποιος δεν θα φοβηθεί; Ο Κύριος ο Θεός μίλησε· ποιος δεν θα προφητεύει;” (Αμώς 3:7,8). Επιπλέον, αυτά τα μηνύματα αποκαλούνται “επτά βροντές” . Ο αριθμός επτά εκφράζει πληρότητα και αρτιότητα. Οι βροντές στην Αποκάλυψη αφορούν στην εκτέλεση των κρίσεων (βλ. 4:5 Δυο Είδη Κρίσης ). Αυτό υποδηλώνει ότι το μήνυμα των επτά βροντών περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση των κρίσεων που θα έρθουν και κορυφώνονται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία.

Το πιο αδιάσειστο στοιχείο ότι τα μηνύματα των επτά βροντών σχετίζονται με τις προφητείες των έσχατων ημερών βρίσκεται στις προφητείες του Δανιήλ, που δείχνουν ότι πληροφορίες για τα γεγονότα των έσχατων καιρών έπρεπε να σφραγιστούν, αλλά θα αποκαλύπτονταν και θα γίνονταν κατανοητές στο τέλος του κόσμου.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ[1] Στο χιαστό σχήμα, οι επτά σάλπιγγες αντιστοιχούν στις επτά τελευταίες πληγές, που αποτελούνται από σχετικά κυριολεκτικές πληγές (Αποκάλυψη κεφάλαιο 16) και ακολουθούνται από μια ιδιαίτερα συμβολική περιγραφή της κρίσης της Βαβυλώνας (Αποκάλυψη κεφάλαια 17 και 18).

[2] Βλ. επίσης Ησαΐα 29:11,12.