Στο 7ο  κεφάλαιο της Αποκάλυψης ο απόστολος Ιωάννης είδε «τέσσερις αγγέλους να στέκονται επάνω στις τέσσερις γωνίες της γης, που κρατούσαν τους τέσσερις ανέμους της γης, για να μην πνέει ο άνεμος επάνω στη γη ούτε επάνω στη θάλασσα ούτε επάνω σε κάθε δέντρο» (Αποκάλυψη 7:1).

Στο προηγούμενο εδάφιο (6:17) οι άπιστοι, που αντιλήφθηκαν ότι ο Ιησούς παρουσιάστηκε, φώναξαν: «Ήρθε η μεγάλη ημέρα της οργής Του· και ποιος μπορεί να σταθεί;»

Η μέρα της οργής

Η «μεγάλη ημέρα της οργής» είναι ένας άλλος τρόπος αναφοράς σε ένα από τα δύο μέρη της «Μεγάλης Θλίψης».

Ο Δανιήλ στο 12ο  κεφάλαιο, ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο 24 του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου και ο απόστολος Ιωάννης στο 7ο  κεφάλαιο της Αποκάλυψης, αναφέρονται στη «Μεγάλη Θλίψη» ή αλλιώς στον «Καιρό θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει».

Η περίοδος αυτή, που θα χαρακτηριστεί από  υπερβολικό άγχος, χάος και βία, θα λάβει χώρα μόλις πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Ποιος ευθύνεται για την καταστροφή

Ο Ιησούς είπε ότι ο Σατανάς είναι «ο άρχοντας αυτού του κόσμου» (Ιων. 12:31, 14:30), ο «εξολοθρευτής», ο «δολοφόνος» και ο αρχηγός των δαιμονίων.

Αυτός, κατά την περίοδο αυτή, προκαλεί πολύ μεγάλη ζημιά. Φαίνεται πως θα ήθελε να επιφέρει ακόμη περισσότερη, όμως ο Θεός τον περιορίζει μέχρι ενός σημείου.

Παραδείγματος χάριν, ο Σατανάς είπε στον Θεό σχετικά με τον Ιώβ, «Μήπως ο Ιώβ δωρεάν φοβάται τον Θεό; Δεν τον περιέφραξες από παντού;» (Ιώβ 1:10). Σε αυτή την πρόκληση ο Θεός απάντησε  «στο χέρι σου όλα όσα έχει».

Ο Σατανάς τότε βγήκε και κατέστρεψε όλη την περιουσία του Ιώβ συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του, και προκάλεσε αρρώστα στο σώμα του· θα τον είχε θανατώσει αν ο Θεός δεν το είχε απαγορεύσει.

Η προστασία των πιστών

Ο απόστολος Παύλος είπε: «Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται· μονάχα μέχρις ότου βγει από τη μέση αυτός (ο Θεός) που τώρα εμποδίζει· και, τότε, ο άνομος θα αποκαλυφθεί» (Β΄ Θεσσαλονικείς 2:7,8).

Στο κεφάλαιο 7 διαβάζουμε για αυτό ακριβώς το γεγονός, καθώς οι ενέργειες του Θεού θα εμποδίσουν τον Σατανά: «τέσσερις αγγέλους… που κρατούσαν τους τέσσερις ανέμους της γης». Η φράση αυτή υπάρχει και στον Δανιήλ 7:2,3: «Οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού όρμησαν μαζί επάνω στη μεγάλη θάλασσα. Και από τη θάλασσα ανέβηκαν τέσσερα μεγάλα θηρία».

Τα τέσσερα θηρία συμβόλιζαν τις τέσσερις αυτοκρατορίες, Βαβυλώνα, Περσία, Ελλάδα και Ρώμη, που καταδυνάστευαν τον λαό του Θεού. Στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης βλέπουμε όμοια «θηρία» τα οποία θα κατατρέχουν τον λαό του Θεού στο τέλος του κόσμου.

Συμπέρασμα

Συμπεράνουμε πως  ο Σατανάς σχεδιάζει να υποδουλώσει ή να καταστρέψει με οποιονδήποτε τρόπο όσα περισσότερα παιδιά του Θεού μπορεί κατά την τελευταία εκστρατεία του που ονομάζεται «Μεγάλη Θλίψη».

Ο Θεός θα του επιτρέψει να δράση για μια περιορισμένη περίοδο κατά την οποία ο Σατανάς θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι τα παιδιά του Θεού Τον υπηρετούν μόνο επειδή τα ευλογεί και τα προστατεύει. Αυτή η παγκοσμίου επιπέδου προσπάθεια του θα είναι παρόμοια με την προσπάθεια που έκανε κατά του Ιώβ.

Οι τέσσερις άγγελοι κρατούν «τους τέσσερις ανέμους της γης να μη πνέουν επάνω στη γη ούτε επάνω στη θάλασσα ούτε επάνω σε κάθε δέντρο» (Αποκάλυψη 7:1). Στο επόμενο κεφάλαιο επτά σάλπιγγες θα σαλπίσουν και αμέσως δηλητηριώδης φωτιά από τον ουρανό θα καταστρέψει τη γη, τη θάλασσα και τα δέντρα, τα αντικείμενα που θα πρέπει να προστατευτούν μέχρι να σφραγισθούν οι δούλοι του Θεού (Αποκάλυψη 8:7,8, 7:3).

Αυτό δείχνει ότι οι σάλπιγγες αποτελούν τις καταστρεπτικές δραστηριότητες του Σατανά που θα λάβουν χώρα μετά από το σφράγισμα των 144.000.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αποδεικτικά χωρία διάβασε το τμήμα 7:1 Οι Τέσσερις Άνεμοι στο Βιβλίο.