ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το βιβλίο της Αποκάλυψης αναμφίβολα είναι το πιο συναρπαστικό έργο που γράφτηκε ποτέ. Ξεκινά με τα λόγια: «Μακάριος αυτός που διαβάζει, κι αυτοί που ακούν τα λόγια της προφητείας» και κλείνει με τη δήλωση «Ο Κύριος ο Θεός των αγίων προφητών έστειλε τον άγγελό του, για να δείξει στους δούλους του τα όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα» (Αποκάλυψη 1:3, 22: 6). Είναι ολοφάνερο ότι σκοπός του Θεού είναι η Εκκλησία Του να έχει μια βαθύτερη κατανόηση αυτού του βιβλίου.

Ο Κύριος μας επιθυμεί να ξεδιπλώσει τα μηνύματα της Αποκάλυψης για να τα κατανοήσουμε. Μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο Θεός, υπόσχεται ότι «στον έσχατο καιρό πολλοί θα περιτρέχουν, και η γνώση θα πληθυνθεί» (Δανιήλ 12:4). Όλα τα προφητικά σημεία δείχνουν ότι έχουμε φτάσει «στον έσχατο καιρό».

Είναι καιρός λοιπόν, να ανοίξουμε αυτό το βιβλίο και, καθοδηγούμενοι του Αγίου Πνεύματος,  να επιδιώκουμε να καταλάβουμε αυτό που ήθελε να μας δείξει ο Κύριος μας!

περισσότερα…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οι συμβολισμοί στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το χιαστό ρητορικό σχήμα, το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων και ο Ιησούς ως μέγας Αρχιερέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οι επτά εκκλησίες της Αποκάλυψης, η έννοια της Ιεζάβελ στην Αγία Γραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η προφητική ματιά στην προτεσταντική μεταρρύθμιση. Πόσο πιστοί έμεινα οι προτεστάντες;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μπροστά στον θρόνο του Θεού, η κρίση, η ημέρα του εξιλασμού και η αποδιοπομπή του τράγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η διερευνητική κρίση και το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, το Αρνίο και το βιβλίο της ζωής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Οι ιππότες (ιππείς), το θυσιαστήριο και ο θάνατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η σφραγίδα που προστατεύει τους 144.000 και το πέρασμα μέσα από την μεγάλη θλίψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Οι τέσσερις πρώτες σάλπιγγες, το ρίξιμο του θυμιατηρίου και οι καταστροφές που έρχονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Οι 144.000, το άκουσμα της σάλπιγγας και η αρπαγή των πιστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Το βιβλίο του Δανιήλ, το μικρό βιβλίο και το βδέλυγμα της ερήμωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Οι δύο μάρτυρες, η κιβωτός της διαθήκης και ο ναός στον ουρανό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Ο πόλεμος στον ουρανό, ο Μιχαήλ, η γυναίκα και ο δράκοντας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Τα οράματα του Δανιήλ, η σημασία του θηρίου, το χάραγμα και το 666

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Το χρονοδιάγραμμα στο βιβλίο του Δανιήλ, η ώρα της κρίσης, οι 144.000, η Βαβυλώνα και το μήνυμα των τριών αγγέλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Η οργή του Θεού, το τέλος της αμαρτίας, η ψεύτικη και η αληθινή λατρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Οι επτά πληγές και η επέμβαση του Θεού, η μάχη του Αρμαγεδδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

Η βαβυλώνα στην εκκλησία, το θηρίο με τα δέκα κέρατα και η πόρνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

Η βαβυλώνα και τα ψεύτικα δόγματά της, η λατρεία της Παναγίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

Η δευτέρα παρουσία και η βασιλεία του Αρνίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

Η πρώτη ανάσταση, το δέσιμο του Σατανά, η κόλαση και η κατάσταση της ψυχής μετά τον θάνατο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Το τέλος της αμαρτίας, η αγία πόλη του Θεού στην γη μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

Αιώνια ζωή με τον Θεό δίπλα στον ποταμό με το νερό της ζωής. Το βιβλίο της προφητείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα, το βιβλίο του Δανιήλ και το βιβλίο της Αποκάλυψης, η κρίση των ανθρώπων και η αιώνια διαθήκη