Κατηγορία: Θεματικά άρθρα

Το θηρίο απο τη Γη

Το θηρίο από τη γη θα «κάνει τη γη κι εκείνους που κατοικούν σ’ αύτη να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανατηφόρα πληγή θεραπεύθηκε» (Αποκάλυψη 13:12)

Φόρτωση