ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Αποκάλυψη κεφάλαιο 7 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - το κείμενο7:1 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΜΟΙ7:2,3 Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 144.000Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΨΙΜΗ ΒΡΟΧΗΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑI ΣΤΗ ΓΗ7:4-8 ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ 144.000Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 144.0007:9,10 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 144.000

Στην Αποκάλυψη 14:3,4 βρίσκουμε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των 144.000: “Οι 144.000, που ήσαν αγορασμένοι από τη γη. Αυτοί είναι εκείνοι που δεν μολύνθηκαν με γυναίκες· επειδή είναι παρθένοι”. Η γυναίκα στον προφητικό λόγο συμβολίζει το λαό του Θεού (ή όσους ισχυρίζονται ότι είναι ο λαός του Θεού, βλ. 12:1,2 Η Γυναίκα ). Μπορεί να είναι αγνή και ενάρετη, όπως στην Αποκάλυψη 12:1-6[1] ή μπορεί να είναι μια ανήθικη πόρνη, όπως στην Αποκάλυψη 17.[2] Μια παρθένα γυναίκα δεν έχει διαπράξει πορνεία ή μοιχεία και το πλαίσιο της Αποκάλυψης 14 δείχνει ότι οι 144.000 δεν έχουν διαπράξει πνευματική πορνεία.

Υπάρχουν δυο πολύ σημαντικές περικοπές στην Αποκάλυψη που αναφέρονται στην πνευματική πορνεία. Στην Αποκάλυψη 2:20 η εκκλησία στα Θυάτειρα επικρίνεται: “επειδή αφήνεις τη γυναίκα, την Ιεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτισσα, να διδάσκει και να πλανάει τους δούλους μου στο να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθυτα”. Η Ιεζάβελ συμβολίζει τη μεγάλη αποστασία της παπικής εκκλησίας στον Μεσαίωνα (βλ. 2:18-20 Αφήνεις την Ιεζάβελ ). Αυτή η περικοπή τονίζει τις ψεύτικες διδασκαλίες και τα δόγματα που παρασύρουν τους ανθρώπους σε λατρεία ψεύτικων θεών εν ονόματι της λατρείας του αληθινού Θεού.

Στο κεφάλαιο 17 η πνευματική πορνεία στο τέλος του κόσμου συμβολίζεται με μια “μεγάλη πόρνη, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά” (Αποκάλυψη 17:1). Όπως και οι 144.000 η πόρνη έχει ένα όνομα γραμμένο στο μέτωπό της, αλλά πρόκειται για όνομα βλασφημίας: “Μυστήριο, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης” (Αποκάλυψη 17:5). Προφανώς αυτή η γυναίκα συμβολίζει τη Ρώμη.[3] Η Ρώμη όμως δεν είναι η μοναδική πόρνη: Ένα από τα ονόματα της γυναίκας είναι “η μητέρα των πορνών”, είναι ολοφάνερο συνεπώς ότι έχει και θυγατέρες. Ο άγγελος εξηγεί στον Ιωάννη: “Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης... μαζί με την οποία πόρνευαν οι βασιλιάδες της γης” (Αποκάλυψη 17:1,2). Εδώ τονίζονται οι ανάρμοστες πολιτικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν την αποστάτισσα εκκλησία.

Από τις παραπάνω δύο περικοπές παρατηρούμε ότι πνευματική πορνεία είναι να πιστεύει κάποιος στις διδασκαλίες, να συμμετέχει στις τελετές των ψεύτικων θεών και να είναι μέλος ενός ψεύτικου θρησκευτικού συστήματος που εκμεταλλεύεται την πολιτική εξουσία (“οι βασιλιάδες της γης”) για να επιτύχει τους σκοπούς του. Το σύστημα του θηρίου στην Αποκάλυψη 13 έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, χρησιμοποιεί ψεύτικες διδασκαλίες και πολιτικές συμμαχίες για να πλανήσει τον κόσμο, να εκδιώξει τα παιδιά του Θεού. Οι ψεύτικες διδασκαλίες και ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας είναι πολύ δελεαστικά και προκαλούν εθισμό, αποκαλούνται το “χρυσό ποτήρι που είναι γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της” και “μέθυσαν αυτοί που κατοικούν στη γη από το κρασί της πορνείας της” (Αποκάλυψη 17:4,2).

Οι 144.000 δεν συμμετέχουν σε αυτού του είδους την πνευματική πορνεία, είναι με αυτή την έννοια παρθένοι, που σημαίνει ότι δεν έχουν σχέση με τη Βαβυλώνα. Ουσιαστικά στο κεφάλαιο 14 τους βλέπουμε να αναγγέλλουν την πτώση της Βαβυλώνας,[4] προειδοποιώντας τον κόσμο να μη διαπράξει πορνεία μαζί της: “έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόλη· επειδή, από το κρασί του θυμού της πορνείας της πότισε όλα τα έθνη” (Αποκάλυψη 14:8). Το μήνυμα αυτό επαναλαμβάνεται και στο κεφάλαιο 18 με ακόμη περισσότερη δύναμη, εκεί απεικονίζονται ως “έναν άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό, ο οποίος είχε μεγάλη εξουσία· και η γη φωτίστηκε από τη δόξα του. Και έκραξε δυνατά με ισχυρή φωνή, λέγοντας, ‘έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων, και φυλακή για κάθε ακάθαρτο πνεύμα’” (Αποκάλυψη 18:1,2).[5] Αυτή είναι και η τελευταία έκκληση του Θεού προς τον λαό Του να φύγει από τη Βαβυλώνα. “Και άκουσα μια άλλη φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός Μου, και μη συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες της, και μην πάρετε από τις πληγές της” (Αποκάλυψη 18:4).

Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται στη Βαβυλώνα και αποκαλούνται ο λαός του Θεού (“βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός Μου ”). Είναι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό, που θέλουν να Τον υπηρετούν, αλλά που πλανήθηκαν ή ‘δελεάστηκαν’ (Αποκάλυψη 2:20) στο να λατρεύουν είδωλα εν ονόματι του Θεού. Ο Θεός, μέσω των 144.000 αγγελιοφόρων Του, θα τους καλέσει να βγουν από τη Βαβυλώνα. Είναι αξιοσημείωτο ότι η λέξη “βγείτε” στο αρχαίο κείμενο ( εξέλθατε ) έχει το νόημα της διακοπής μιας σεξουαλικής σχέσης.[6] Το μήνυμα απευθύνεται σε εκείνους που έχουν “μπει μέσα” στην πόρνη, να “ βγουν έξω” απ’ αυτή. Η έκκληση των 144.000 είναι τόσο συγκλονιστική ώστε “ένα μεγάλο πλήθος” θα βγει από τη Βαβυλώνα.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 7:9,10 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ[1] Επιπλέον παραδείγματα περιλαμβάνουν τις περικοπές Ιερεμίας 6:2, Ησαΐας 54:1-6, Εφεσίους 5:22-33.

[2] Επιπλέον παραδείγματα περιλαμβάνουν τις περικοπές Ιεζεκιήλ 23 και Ωσηέ 3:1-5.

[3] “Η γυναίκα που είδες, είναι η μεγάλη πόλη, που έχει βασιλεία επάνω στους βασιλιάδες της γης” (Αποκάλυψη 17:18). Η Ρώμη είναι η μόνη πόλη που είναι επίσης και εκκλησία (συμβολίζεται από την πόρνη), στη διάρκεια του Μεσαίωνα βασίλευε υπό των βασιλιάδων της γης και σύμφωνα με την προφητεία της Αποκάλυψης 17 θα το ξανακάνει. Επιπλέον, “τα επτά κεφάλια (του θηρίου που κάθεται η γυναίκα) είναι επτά βουνά όπου επάνω τους κάθεται η γυναίκα” (εδ. 9). Από την αρχαιότητα η Ρώμη είναι γνωστή ως η πόλη που είναι χτισμένη επάνω σε επτά βουνά. Τέλος, το θηρίο στο οποίο κάθεται η γυναίκα είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το θηρίο από τη θάλασσα στην Αποκάλυψη 13, που συμβολίζει τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Μεσαίωνα.

[4] Στο κεφάλαιο 14 παρουσιάζεται το Αρνίο μαζί με τους 144.000. Αφού περιγράφεται ο χαρακτήρας τους (Αποκάλυψη 14:1-5) παρουσιάζεται το τελευταίο μήνυμα του Θεού στον κόσμο (το μήνυμα των τριών αγγέλων στην Αποκάλυψη 14:6-12). Η αναφορά των 144.000 μετά το μήνυμα των τριών αγγέλων υποδηλώνει ότι εκείνοι θα μεταδώσουν το μήνυμα.

[5] Το μήνυμα στην Αποκάλυψη 18 είναι το ίδιο με αυτό του κεφαλαίου 14, που μεταδίδεται από τους 144.000, υποδηλώνοντας ότι οι 144.000 κηρύττουν και τα δυο μηνύματα. Το θέμα αυτό θα αναπτυχθεί περισσότερο στα κεφάλαια 11 και 14.

[6] Η λέξη εξέλθατε , είναι το αντίθετο του ρήματος εισέρχομαι, το οποίο χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή για να δηλώσει τη σεξουαλική πράξη, π.χ. “Ο Σαμψών... είδε μια γυναίκα πόρνη, και μπήκε (εισήλθεν) μέσα σ’ αυτή” (Κριτές 16:1).