ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Αποκάλυψη κεφάλαιο 7 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - το κείμενο7:1 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΜΟΙ7:2,3 Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 144.000Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΨΙΜΗ ΒΡΟΧΗΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑI ΣΤΗ ΓΗ7:4-8 ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ 144.000Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 144.0007:9,10 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ

ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ 144.000

Ο Ιωάννης “είδε έναν άλλον άγγελο που ανέβηκε από την ανατολή του ήλιου, έχοντας τη σφραγίδα του ζωντανού Θεού” να δίνει την εντολή στους αγγέλους που κρατούν τους τέσσερις ανέμους, να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί το σφράγισμα των 144.000. Σε αντίθεση με άλλους αγγέλους στην Αποκάλυψη που έρχονται από τον ουρανό για να αναγγείλουν κάτι ή να εκτελέσουν την αποστολή τους, αυτός ο άγγελος ανεβαίνει από την ανατολή του ήλιου.[1] Ο άγγελος που σφραγίζει δεν εισέρχεται μονομιάς στη σκηνή, αλλά σταδιακά εκτελεί το έργο του όπως ο ήλιος σταδιακά φωτίζει τη γη. Φαίνεται ότι το σφράγισμα των 144.000 είναι μια βαθμιαία διαδικασία, αρχίζοντας με λίγους και συνεχίζοντας μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός. Όταν το σφράγισμα ολοκληρωθεί οι τέσσερις άγγελοι θα αφήσουν ελεύθερους “τους τέσσερις ανέμους... στις τέσσερις γωνίες της γης” που θα καταστρέψουν “τη γη και τη θάλασσα και τα δέντρα” (Αποκάλυψη 7:1-3).

Το επόμενο ερώτημα είναι, ο αριθμός 144.000 είναι ένας κυριολεκτικός ή συμβολικός αριθμός; Από τη στιγμή που η Αγία Γραφή δεν το ξεκαθαρίζει κάθε άποψη αποτελεί απλή εικασία. Αφενός, φαίνεται να είναι ένας συμβολικός αριθμός, το πολλαπλάσιο του 12 επί 12 επί 1000. Αυτό μας θυμίζει τις 12 φυλές, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στους 12 πυλώνες της Νέας Ιερουσαλήμ και τους 12 αποστόλους, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στα 12 θεμέλια της πόλης (Αποκάλυψη 21:12,13).

Αφετέρου, είναι πιθανόν ο Θεός να έχει κάνει ένα είδους ‘συμφωνίας’ με τον Σατανά ώστε να ετοιμάσει, ο Θεός, 144.000 ανθρώπους με Χριστόμορφο χαρακτήρα για να σφραγιστούν και να παραμείνουν πιστοί χωρίς να συμβιβαστούν, παρά τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς της μεγάλης θλίψης. Αυτή η περίπτωση μας θυμίζει τον διάλογο του Θεού με τον Σατανά για τον Ιώβ στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Ιώβ.[2] Είτε είναι κυριολεκτικός, είτε συμβολικός αριθμός, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι 144.000 δεν είναι οι μόνοι που θα σωθούν. Αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα που ζει στις τελευταίες ώρες της ιστορίας της γης και όπως θα δούμε παρακάτω υπάρχει και “ένα μεγάλο πλήθος” που επίσης θα σωθεί.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 144.000[1] Άγγελοι φαίνονται να πετούν στο μέσον του ουρανού (8:13, 14:6), να κατεβαίνουν από τον ουρανό (10:1, 14:7, 18:1, 20:1), να βγαίνουν από το ναό (14:15) και να στέκονται στον ήλιο (19:17), αλλά πουθενά αλλού δεν φαίνονται να έρχονται από τον ανατέλλοντα ήλιο. Όταν η Αποκάλυψη κάνει αναφορά στην κατεύθυνση προς την ανατολή, η λέξη ‘ανατολή’ χρησιμοποιείται μόνη της, χωρίς τη λέξη ‘ήλιος’, όπως στην Αποκάλυψη 21:13 “Προς ανατολάς, πυλώνες τρεις”. Το μοναδικό εδάφιο στην Αποκάλυψη που οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται μαζί βρίσκεται στην Αποκάλυψη 16:12 “Και ο έκτος άγγελος ξέχυσε τη φιάλη του επάνω στον μεγάλο ποταμό, τον Ευφράτη, και το νερό του ξεράθηκε, για να ετοιμαστεί ο δρόμος των βασιλιάδων, αυτών από ανατολάς του ήλιου”. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται στην επιστροφή του Χριστού με τις στρατιές του ουρανού (βλ. 16:12 Οι βασιλείς από ανατολάς ). Σύμφωνα με το Ματθαίον 24:30 πρόκειται για μια διαδικασία και όχι για ένα γεγονός, που ξεκινά στην αρχή με την εμφάνιση του σημείου του Υιού του ανθρώπου, συνεχίζει με τον θρήνο των εθνών και τελειώνει με την επιστροφή του Χριστού στα σύννεφα.

[2] Βλ. Παράρτημα 8 για μια μελέτη αναφορικά με τη μεγάλη διαμάχη στο βιβλίο του Ιώβ.