ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21Αποκάλυψη κεφάλαιο 21 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 - το κείμενο21:1 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΗ21:2,3 Η ΓΗ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ21:6,7 Η ΚΛΗΡΩΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ21:8 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ21:9-21 Η ΑΓΙΑ ΠΟΛΗ21:22-25 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΑΟΣ

21:1 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΗ

“Και είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη· επειδή, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε” Αποκάλυψη 21:1. Η ελπίδα ότι θα υπάρξει ένας καινούριος κόσμος κάνει την υπόσχεση της αιώνιας ζωής πολύτιμη. Αν έπρεπε να ζήσουμε στην αιωνιότητα όπως ζούμε τώρα με τον πόνο, τα βάσανα, τον θάνατο και τις ρηχές, επιφανειακές σχέσεις, χωρίς να αναφερθούμε στη συνεχή παρενόχληση του διαβόλου, η αιώνια ζωή ουσιαστικά θα ήταν αιώνια κόλαση. Ανά τους αιώνες όμως οι πιστοί “με πίστη πέθαναν, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά αφού τις είδαν από μακριά, και πείστηκαν, και τις εγκολπώθηκαν, και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επάνω στη γη... ζητούν πατρίδα. Κι αν θυμόνταν εκείνη από την οποία βγήκαν, θα έβρισκαν καιρό να επιστρέψουν. Τώρα, όμως, επιθυμούν μια καλύτερη, δηλαδή, επουράνια” (Εβραίους 11:13-16).

Η “λίμνη της φωτιάς” που θα καταστρέψει τους ασεβείς στην τελική κρίση, είναι η φωτιά που θα εξαγνίσει και θα προετοιμάσει τη γη για αναδημιουργία. “Οι ουρανοί θα παρέλθουν με ορμητικό συριστό ήχο, και τα στοιχεία, καθώς θα καίγονται, θα διαλυθούν, και η γη, και τα έργα που βρίσκονται σ’ αυτή, θα κατακαούν... Όμως, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη προσμένουμε, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί” (Β΄ Πέτρου 3:10,13).

Η καταστροφή των ασεβών θα είναι η τελευταία αποτρόπαια ενθύμηση της αμαρτίας, και θα μας οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα. “Επειδή, όπως οι καινούργιοι ουρανοί και η καινούργια γη, που Εγώ θα κάνω, θα διαμένουν μπροστά μου, λέει ο Κύριος, έτσι θα διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας... κάθε σάρκα θα έρχεται και θα προσκυνεί μπροστά μου, λέει ο Κύριος. Και θα βγουν και θα δουν τα νεκρά σώματα των ανθρώπων, που στάθηκαν παραβάτες εναντίον μου· επειδή, το σκουλήκι τους δεν θα τελευτήσει, και η φωτιά τους δεν θα σβήσει· και θα είναι αηδία σε κάθε σάρκα” (Ησαΐας 66:22-24). Ευτυχώς “το σκουλήκι τους δεν θα τελευτήσει και η φωτιά τους δεν θα σβήσει” και θα καθαρίσουν πλήρως τα πάντα, αφαιρώντας κάθε ίχνος αμαρτίας. Αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι “η θάλασσα δεν (θα) υπάρχει πλέον” . Στον Δανιήλ και στην Αποκάλυψη η θάλασσα συμβολίζει την πηγή των τρομερών εχθρών που κατατρέχουν το λαό του Θεού (Δανιήλ 7:3 και Αποκάλυψη 13:1).

Ο Θεός θα παρηγορήσει τα παιδιά Tου από κάθε θλίψη που θα αισθανθούν καθώς θα θυμούνται τις μέρες που κυριαρχούσε η αμαρτία και ιδιαίτερα τον πόνο από την ανάμνηση εκείνων που χάθηκαν. “Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν” (Αποκάλυψη 21:4). “Επειδή, να, κτίζω καινούργιους ουρανούς, και καινούργια γη· και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στον νου” (Ησαΐας 65:17). Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα μας κάνει “πλύση εγκεφάλου”· αλλά όλα όσα σχετίζονται με την καινούρια δημιουργία θα προκαλούν μεγάλη τέρψη στην καρδιά και το νου και θα σβήσουν τις αρνητικές αναμνήσεις της αμαρτίας. Αναμφίβολα όμως, θα υπάρχει η ενθύμηση της απαίσιας εποχής της αμαρτίας, ώστε κανείς δεν θα επιθυμεί να εμπλακεί με αυτή ξανά. “Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά” (Ναούμ 1:9).

Ένας κόσμος χωρίς πόνο και θλίψη είναι τόσο έξω από τη σφαίρα της ανθρώπινης εμπειρίας, ώστε ο Θεός επαναλαμβάνει την υπόσχεσή Του με την προσωπική Του εγγύηση. “Κι αυτός που κάθεται επάνω στον θρόνο είπε: Να, κάνω καινούργια τα πάντα. Και μου λέει: Γράψε· επειδή, αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά” (Αποκάλυψη 21:5).[1]

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 21:2,3 Η ΓΗ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ[1] Παρόλο που ο Θεός αποκάλυψε πολλά απίστευτα πράγματα στον απόστολο Ιωάννη, εγγυάται προσωπικά τα προνόμια που έχει σχεδιάσει για τον λαό Του. Στο κεφάλαιο 19, ο άγγελος λέει για τις ευλογίες που θα χορηγηθούν στους “προσκαλεσμένους στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Και (του είπε): Αυτά είναι τα αληθινά λόγια του Θεού” (Αποκάλυψη 19:9). Στο εδάφιο που βρίσκεται υπό εξέταση, δηλαδή σχετικά με την υπόσχεση για μια νέα κτίση για τον λαό Του, ο Θεός λέει: “αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά”. Και στο κεφάλαιο 22, ο άγγελος αποκαλύπτει ότι “οι δούλοι του (Θεού) θα δουν το πρόσωπό Του, και το όνομά Του θα είναι επάνω στα μέτωπά τους... και θα βασιλεύσουν στους αιώνες των αιώνων. Και μου είπε: Αυτά τα λόγια είναι πιστά και αληθινά” (Αποκάλυψη 22:4-6).