ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Αποκάλυψη κεφάλαιο 7 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - το κείμενο7:1 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΕΜΟΙ7:2,3 Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 144.000Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΨΙΜΗ ΒΡΟΧΗΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑI ΣΤΗ ΓΗ7:4-8 ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ 144.000Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 144.0007:9,10 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 144.000

Η σφραγίδα του Θεού προστατεύει το λαό Του. Ακριβώς όπως σημαντικά έγγραφα προστατεύονταν με μία σφραγίδα, έτσι και η σφραγίδα του Θεού προστατεύει τους πιστούς. Οι ακόλουθοι του Θεού ανέκαθεν σφραγίζονταν, σε κάθε εποχή (Εφεσίους 1:13), αλλά η πίεση του χρόνου που χαρακτηρίζει την περίοδο ακριβώς πριν τη Δευτέρα Παρουσία απαιτεί ένα ιδιαίτερο σφράγισμα που περιγράφεται με τη φράση “σφραγισμένοι... επάνω στα μέτωπα τους” . Ένα ιδιαίτερο, προστατευτικό σημάδι δεν είναι κάτι που συναντάμε πρώτη φορά. Όταν ο Θεός απελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την υποδούλωση των Αιγυπτίων και λίγο πριν τη δέκατη πληγή, τους έδωσε την εντολή να βάλουν ένα σημάδι στους παραστάτες των θυρών τους με το αίμα από το αρνί που θα έσφαζαν. Αυτό το σημάδι τους προστάτεψε από την τελευταία πληγή, τη θανάτωση των πρωτότοκων παιδιών.

Την περίοδο της τελικής κρίσης ο λαός του Θεού θα ξαναχρειαστεί προστασία. Στις ακρίδες της πέμπτης σάλπιγγας δίνεται η εντολή “να μη βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρό είδος ούτε κανένα δέντρο· παρά μονάχα τους ανθρώπους, που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού επάνω στα μέτωπά τους” (Αποκάλυψη 9:4). Στα κεφάλαια 8 και 9 θα δούμε ότι αυτή η σφραγίδα θα τους προστατεύσει από τις απόπειρες του Σατανά να τους καταστρέψει με πόλεμο. Θα προστατευτούν επίσης από την οργή του Θεού, σε αντίθεση με όσους λάβουν το χάραγμα του θηρίου (Αποκάλυψη 14:9-12).

Η προστατευτική σφραγίδα μας φέρνει στο νου το ένατο κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ όπου οι απεσταλμένοι για καταστροφή συγκρατούνται, καθώς τα παιδιά του Θεού σφραγίζονται. Ο προφήτης ακούει την εντολή: “Ας πλησιάσουν οι ταγμένοι ενάντια στην πόλη, κάθε ένας έχοντας το όπλο του της εξολόθρευσης στο χέρι του” (Ιεζεκιήλ 9:1). Είδε έξι άνδρες (προφανώς αγγέλους) “έχοντας στο χέρι του(ς) όπλο κατασυντριμμού” και ανάμεσά τους βρισκόταν “ένας άνθρωπος ντυμένος λινά, με καλαμάρι γραμματέα στην οσφύ του” (Ιεζεκιήλ 9:2). Του είπαν: “Πέρασε μέσα από την πόλη... και κάνε ένα σημάδι επάνω στα μέτωπα των ανδρών, αυτών που στενάζουν και βοούν για όλα τα βδελύγματα που γίνονται ανάμεσά της” (Ιεζεκιήλ 9:4). Στους αγγέλους με τα όπλα δόθηκε η εντολή: “Περάστε πίσω απ’ αυτόν μέσα από την πόλη, και πατάξτε· το μάτι σας ας μη λυπηθεί, και μην ελεήσετε... όμως, επάνω στον οποίο είναι το σημάδι, μη πλησιάσετε” (Ιεζεκιήλ 9:5,6). Κατά τον ίδιο τρόπο οι 144.000 θα προστατευτούν με τη σφραγίδα του ζωντανού Θεού… επάνω στα μέτωπα τους” .

Η σφραγίδα διασφαλίζει τη θέση των παιδιών του Θεού στη Βασιλεία Του. Η διερευνητική κρίση προσφέρει την ευκαιρία στις αναμάρτητες υπάρξεις του σύμπαντος να συμμετέχουν στην κρίση των ατόμων που τελικά θα εισέλθουν στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Η κρίση των πιστών όλων των αιώνων που έχουν πεθάνει, όπως επίσης όσων θα ζουν στην επιστροφή του Χριστού, γίνεται στη διάρκεια της διερευνητικής κρίσης, όταν “το κριτήριο κάθισε, και τα βιβλία ανοίχτηκαν” (Δανιήλ 7:10). Ο Ιησούς δηλώνει: “Έρχομαι γρήγορα· και ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να αποδώσω σε κάθε έναν όπως θα είναι το έργο του” (Αποκάλυψη 22:12, βλ. επίσης Ησαΐας 40:10, 62:11). Όταν έρθει ο Χριστός, οι πιστοί “θα αρπαχτούν... σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα” (Α’ Θεσσαλονικείς 4:17), ενώ οι ασεβείς “θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο... όταν έρθει” (Β’ Θεσσαλονικείς 1:9,10).

Αυτά τα εδάφια δείχνουν ότι μέχρι να επιστρέψει ο Χριστός θα έχει ξεκαθαριστεί ποιοι θα είναι μαζί Του. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν σφραγιστεί θα είναι εγγυημένα πολίτες της Βασιλείας του Θεού ενώ βρίσκονται ακόμα στη γη και βιώνουν τις ταραχές που θα επικρατούν τον καιρό της μεγάλης θλίψης. Φαίνεται ότι στο πλαίσιο της μεγάλης διαμάχης ο Ιησούς θα παρουσιάσει τους 144.000 στο σύμπαν και θα τους σφραγίσει, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν πιστοί μέχρι τέλους. Παρόμοια περίπτωση είναι αυτή του Ιώβ. Ο Σατανάς ισχυρίστηκε ότι η πίστη του Ιώβ βασιζόταν στον μεγάλο πλούτο του, αλλά ο Θεός παρουσίασε τον Ιώβ ως κάποιον που ήταν και που θα παρέμενε πιστός, ακόμα και όταν ο Σατανάς απαίτησε και πήρε την άδεια να τον δοκιμάσει στον ανώτατο βαθμό (βλ. Παράρτημα 8).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΨΙΜΗ ΒΡΟΧΗ