Για Πάντα Νέα

Στη γηραιά αυτή γη συχνά λέγεται ότι «όλα τα καλά πράγματα έχουν ένα τέλος». Το κάλλιστο από τα καλά νέα σχετικά με τη νέα γη είναι ότι ποτέ δε θα έχει τέλος. Τότε θα εκπληρωθούν οι στίχοι από το ορατόριο του Μέντελ Αλληλούια: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκ. ια΄15, Δαν. β΄44, ζ΄27). Ακόμη, η Αγία Γραφή λέει ότι όλα τα κτίσματα ενώθηκαν στην υμνωδία: «Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκ. ε΄13).

Η μεγάλη διαμάχη θα λήξει. Η αμαρτία θα σταματήσει να υπάρχει. Το σύμπαν θα είναι καθαρό. Ο ίδιος παλμός αρμονίας και χαράς θα δονεί την απέραντη κτίση. Από το μικροσκοπικό πολλοστημόριο μέχρι το μεγαλύτερο πλανήτη, τα πάντα – έμψυχα και άψυχα – μέσα στην ασκίαστη ομορφιά τους και στην τέλεια χαρά τους θα διακηρύττουν ότι ο Θεός είναι αγάπη.