Η Φύση της Νέας Γης

Μια Απτή Πραγματικότητα. Τα πρώτα δύο κεφάλαια της Αγίας Γραφής μιλούν για τον τέλειο κόσμο που ο Θεός δημιούργησε ως κατοικία για τα ανθρώπινα πλάσματά Του. Τα δύο τελευταία κεφάλαια της Αγίας Γραφής μιλούν επίσης ότι ο Θεός δημιουργεί έναν τέλειο κόσμο για την ανθρωπότητα – αλλά αυτή τη φορά είναι μια αναδημιουργία, μια αποκατάσταση της γης από την ερήμωση που η αμαρτία επέφερε.

Επανειλημμένως η Αγία Γραφή δηλώνει ότι αυτή η αιώνια κατοικία των λυτρωμένων είναι ένας πραγματικός τόπος, μια τοποθεσία όπου πραγματικοί άνθρωποι με σώματα και διάνοιες μπορούν να βλέπουν, να ακούνε, να αγγίζουν, να γεύονται να οσφραίνονται, να μετρούν, να ζωγραφίζουν, να δοκιμάζουν και να έχουν εμπειρίες. Επάνω στη νέα γη είναι που ο Θεός θα τοποθετήσει αυτή την ουράνια πραγματικότη­­τα.

Ο Απόστολος Πέτρος με σαφήνεια συγκεφαλαιώνει το φόντο αυτής της έννοιας. Μιλώντας για τον προκατακλυσμιαίο κόσμο λέει ότι «ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδατος». Ο δεύτερος κόσμος είναι οι σημερινοί ουρανοί και η γη που θα καθαρισθούν με φωτιά για να δώσουν θέση στον τρίτο κόσμο «νέους ουρανούς και νέαν γην . . . εν οις δικαιοσύνη κατοικεί» (Β΄Πέτρ. γ΄6,7,13). Ο τρίτος κόσμος θα είναι μια πραγματικότητα όπως και οι δύο πρώτοι.

Συνέχεια και Διαφορά . Η λέξη «νέα γη» [στο κείμενο γην καινήν] εκφράζει τη διαφορά από την παρούσα γη. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης βλέπουν σε όραμα την παλαιά γη καθαρισμένη με τη φωτιά από όλα τα μιάσματα, και ως εκ τούτου ανακαινισμένη (Β΄Πετρ. γ΄10-13, Αποκ. κα΄1).  Έτσι, η νέα γη είναι, κατά πρώτον, αυτή η γη και όχι κάποιος άλλος τόπος. Αν και ανακαινισμένη, παραμένει οικεία, γνωστή διαμονή. Αυτό είναι καλό. Οπωσδήποτε όμως είναι νέα με την έννοια ότι ο Θεός θα εξαλείψει από τη γη κάθε κηλίδα που η αμαρτία προκάλεσε.