Διανοητική Ζωή στη Νέα Γη

Αποκατάσταση της Νοημοσύνης. «Τα φύλλα του δένδρου [της ζωής] είναι εις θεραπείαν των εθνών» (Αποκ. κβ΄2). Η θεραπεία για την οποία η Αποκάλυψη μιλάει, δεν είναι «ίαση», σημαίνει «αποκατάσταση», αφού στο εξής κανείς δε θα αρρωσταίνει (Ησ. λγ΄24,20). Καθώς τρώνε από το δένδρο της ζωής, οι λυτρωμένοι, θα αυξάνονται με ταχύ ρυθμό στο σώμα και στο μυαλό τα οποία είχαν υποστεί νανισμό από την αμαρτία των αιώνων. Θα αποκατασταθούν στην εικόνα του Θεού.

Απεριόριστες Δυνατότητες. Η αιωνιότητα προσφέρει απεριόριστους διανοητικούς ορίζοντες. Εκεί [στη νέα γη] απέθαντες διάνοιες θα μελετούν με ανεξάντλητη ευχαρίστηση τα θαυμαστά έργα της δημιουργικής δύναμης και τα μυστήρια της απολυτρωτικής αγάπης. Δεν υπάρχει πια εκεί αδυσώπητος, απατηλός εχθρός να επιβουλεύεται την απομάκρυνση από το Θεό. Κάθε ιδιότητα αξιοποιείται, κάθε ικανότητα αναπτύσσεται. Η απόκτηση γνώσεων δεν προξενεί ούτε διανοητική κόπωση, ούτε σωματική εξάντληση. Εκεί μπορούν οι τολμηρότερες πρωτοβουλίες να προαχθούν, οι ευγενέστερες προσδοκίες να εκπληρωθούν, οι μεγαλύτερες φιλοδοξίες να πραγματοποιηθούν. Πάντοτε όμως θα υπάρχουν νέα ύψη για κατάκτηση, νέες εκπλήξεις για θαυμασμό, νέες αλήθειες για κατανόηση, νέα θέματα για ανάπτυξη διανοητικών, ψυχικών και σωματικών δυνάμεων.

Πνευματικές Επιδιώξεις στη Νέα Γη. Μακριά από το Χριστό η αιώνια ζωή θα ήταν χωρίς νόημα. Μέσα στην αιωνιότητα οι λυτρωμένοι θα πεινούν και θα διψούν περισσότερο για τον Ιησού – για μεγαλύτερη κατανόηση της ζωής και του έργου Του, για περισσότερη επικοινωνία μαζί Του, για περισσότερο χρόνο να δώσουν τη μαρτυρία τους στους αναμάρτητους κόσμους για την απαράμιλλη αγάπη Του, για ένα χαρακτήρα που να αντανακλάει πιο πολύ το δικό Του χαρακτήρα. Οι λυτρωμένοι θα ζήσουν για το Χριστό και με το Χριστό. Θα αναπαύονται ικανοποιημένοι κοντά Του για πάντα!

Ο ίδιος ο Χριστός έζησε για να υπηρετήσει (Ματθ. κ΄28), και καλεί τους οπαδούς Του σε μια παρόμοια ζωή. Το να εργαζόμαστε μαζί Του τώρα, ήδη είναι μια ανταμοιβή. Και η σχέση που γεννάται, προσφέρει επιπροσθέτως τη μεγαλύτερη ευλογία και το μεγαλύτερο προνόμιο εργασίας μαζί Του στη νέα γη. Εκεί, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση «οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν» (Αποκ. κβ΄3).

Αν και οι λυτρωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το θησαυροφυλάκιο της φύσης, η πιο δημοφιλής επιστήμη θα είναι η επιστήμη του σταυρού. Με αποκαταστημένες τις διάνοιες σε οξύνοια που ο Θεός είχε πρόθεση να κατέχουν, χωρίς την τυφλότητα που η αμαρτία είχε προκαλέσει, θα είναι ικανοί να διακρίνουν την πνευματική αλήθεια με τρόπο που δεν μπορούσαν να κάνουν μέχρι τώρα. Θα κάνουν το σχέδιο της σωτηρίας – ένα σχέδιο με βάθος, ύψος και πλάτος που ξεπερνάει κάθε φαντασία – μελέτη τους και ύμνο τους μέσα στην αιωνιότητα. Μέσα από αυτή τη μελέτη οι λυτρωμένοι θα δουν ακόμη μεγαλύτερες όψεις της αλήθειας, όπως αυτή είναι στον Ιησού.

Εβδομάδα με την εβδομάδα οι σεσωσμένοι θα συναντιούνται για τη λατρεία του Σαββάτου. «Και από Σαββάτου έως άλλου θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ διά να προσκυνή ενώπιόν μου, λέγει Κύριος» (Ησ. ξς΄23).