Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, και αποκάλυψε στην Αγία Γραφή την αυθεντική ιστόρηση της δημιουργικής Του δραστηριότητας. Σε έξι ημέρες ο Κύριος έκανε τον ουρανό, τη γη και τις ζωντανές υπάρξεις επάνω στη γη, και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα εκείνης της πρώτης εβδομάδας. Ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα δημιουργήθηκαν κατά την εικόνα του Θεού ως κορωνίδα του έργου της Δημιουργίας. Δόθηκε σε αυτούς η κυριαρχία επάνω στον κόσμο και τους ανατέθηκε η ευθύνη να τον φροντίζουν. Όταν ο κόσμος ολοκληρώθηκε, ήταν «καλός λίαν», διακηρύττοντας τη δόξα του Θεού.

Η βιβλική αφήγηση είναι απλή. Στη δημιουργική εντολή του Θεού για «τον ουρανόν, και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς» (Έξ. κ΄11), όλα αυτά παρουσιάσθηκαν σε μια στιγμή. Απλώς έξι ημέρες χρειάσθηκαν για να μεταβάλουν την άμορφη και έρημη γη σε έναν πλούσιο πλανήτη ξέχειλο από ολοκληρωμένες υπάρξεις και κάθε είδους φυτά. Ο πλανήτης μας ήταν κοσμημένος με διαυγή, καθαρά, φωτεινά χρώματα, σχήματα και αρώματα, σε έναν υπέροχο συνδυασμό ακρίβειας, λεπτομέρειας και λειτουργίας.

Έπειτα ο Θεός «ανεπαύθη», σταμάτησε, για να εορτάσει, να χαρεί. Για πάντα η ομορφιά και η μεγαλειότητα αυτών των έξι ημερών θα έμεναν στη μνήμη, χάρη αυτής της ανάπαυσης. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στη βιβλική αφήγηση της Αρχής.

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην». Η γη περιβαλλόταν από νερά και σκοτάδια. Την πρώτη ημέρα ο Θεός χώρισε το φως από το σκοτάδι, ονομάζοντας το φως «ημέρα» και το σκότος «νύκτα».

Στη δεύτερη ημέρα ο Θεός «διεχώρισε τα ύδατα» ξεχωρίζοντας την ατμόσφαιρα από τα νερά που κάλυπταν τη γη, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες για ζωή. Την τρίτη ημέρα ο Θεός συγκέντρωσε τα ύδατα σε ένα χώρο, δημιουργώντας ξηρά και θάλασσα. Στη συνέχεια ο Θεός κάλυψε τις γυμνές ακτές τους λόφους και τις κοιλάδες. «Εβλά­στησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον, κάμνον τον καρπόν κατά το είδος αυτού» (Γέν. α΄12).

Την τέταρτη ημέρα ο Θεός έθεσε τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα για «ήναι δια σημεία, και καιρούς, και ημέρας και ενιαυτούς». Ο ήλιος να εξουσιάζει την ημέρα, η σελήνη τη νύκτα (Γέν. α΄14-16).

Ο Θεός δημιούργησε τα πουλιά και τη θαλάσσια ζωή την πέμπτη ημέρα. Τα δημιούργησε «κατά το είδος αυτών» (Γεν. α΄21), ένδειξη ότι τα πλάσματα που δημιούργησε θα συνέχιζαν να αναπαράγουν κατά το είδος τους.

Την έκτη ημέρα ο Θεός έκανε την ανώτερη μορφή ζωικής ύπαρξης, Είπε: «Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτήνη, και ερπετά, και ζώα της γης κατά το είδος αυτών» (Γέν. α΄24).

Έπειτα – η κορυφαία πράξη της δημιουργίας – ο Θεός έκανε τον άνθρωπο «κατ’εικόνα εαυτού. Κατ’εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (Γέν. α΄27). Ο Θεός είδε ότι όλα όσα δημιούργησε «ησαν καλά λίαν» (Γέν. α΄31).