Η Αιώνια Κατοικία μας

Η Αγία Γραφή κάνει σαφές ότι τελικά οι λυτρωμένοι θα κληρονομήσουν αυτή τη γη (Ματθ. ε΄5, Ψαλμ, λζ΄9,29, ριε΄16). Ο Ιησούς υποσχέθηκε να ετοιμάσει για τους οπαδούς Του «τόπον» στην οικία του Πατέρα Του (Ιωάν. ιδ΄1-3). Όπως σημειώσαμε, η Αγία Γραφή τοποθετεί το θρόνο του Πατέρα και το ουράνιο κυβερνείο στη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία θα κατεβεί στη γη αυτή (Αποκ. κα΄2,3,5).

Κατοικία στην Πόλη. Η Νέα Ιερουσαλήμ ήταν η πόλη στην οποία πρόσβλεπε ο Αβραάμ (Εβρ. ια΄10). Στην απέραντη αυτή πόλη ο Χριστός ετοιμάζει «οικήματα» (Ιωάν. ιδ΄2).

Κατοικία στην Εξοχή. Αλλά οι λυτρωμένοι δε θα περιορισθούν μέσα στα τείχη της Νέας Ιερουσαλήμ. Θα κληρονομήσουν τη γη. Από τις κατοικίες τους στην πόλη θα πηγαίνουν στην εξοχή, θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν τα σπίτια που ονειρεύθηκαν, θα φυτεύουν αμπέλια και θα συλλέγουν τους καρπούς για να τρώνε (Ησ. ξε΄21).

Στην Κατοικία με το Θεό και με το Χριστό. Στη νέα γη η υπόσχεση που ο Ιησούς έκανε στους μαθητές Του θα βρει την αιώνια εκπλήρωσή της: «Διά να ήσθε και σεις όπου είμαι εγώ» (Ιωάν. ιδ΄3). Η πρόθεση της ενσάρκωσης, «ο Θεός μεθ’ υμών» τελικά θα φθάσει στο σκοπό της. «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’αυ­τών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’αυτών Θεός αυτών» (Αποκ. κα΄3). Εδώ οι λυτρωμένοι έχουν το προνόμιο να ζουν στην παρουσία του Πατέρα και του Υιού, σε μια συντροφικότητα μαζί Τους.