Στη νέα γη, όπου δικαιοσύνη κατοικεί, ο Θεός θα προμηθεύσει αιώνια κατοικία στους λυτρωμένους και ένα τέλειο περιβάλλον για αιώνια ζωή, αγάπη, χαρά και μάθηση στην παρουσία Του. Γιατί εδώ ο ίδιος ο Θεός θα κατοικήσει με το λαό Του, και η θλίψη και ο θάνατος θα εκλείψουν. Η μεγάλη διαμάχη θα έχει τελειώσει και η αμαρτία δε θα υπάρχει πια. Όλα τα πράγματα, έμψυχα και άψυχα, θα διακηρύξουν ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και Αυτός θα βασιλεύει για πάντα. Αμήν.

Μετά που είδε το θάνατο από κοντά, ένα αγόρι είπε μια μέρα: «Το σπίτι μου είναι στον ουρανό, αλλά δεν έχω τη νοσταλγία του». Όπως αυτό το παιδί, πολλοί αισθάνονται ότι κατά το θάνατο ο ουρανός είναι προτιμότερος από άλλον τόπο, αλλά προτιμούν την πραγματικότητα και την αίσθηση που τους προκαλεί η ύπαρξη επάνω στη γη εδώ και τώρα.

Εάν οι απόψεις των πολλών για τη μέλλουσα ζωή ήταν αληθινές, αυτό το αίσθημα θα ήταν δικαιολογημένο. Αλλά από τις περιγραφές και τις αναφορές που η Αγία Γραφή μας δίνει σχετικά με τι ο Θεός ετοιμάζει για τους λυτρωμένους, επισκιάζουν τόσο τη ζωή που τώρα βιώνουμε, ώστε λίγοι θα δίσταζαν να εγκαταλείψουν αυτόν τον κόσμο για το νέο κόσμο.