Ο Αιώνιος Θεός ο Πατέρας είναι ο Δημιουργός, η Πηγή, ο Συντηρητής και ο Κυρίαρχος όλης της κτίσης. Είναι δίκαιος και άγιος, ελεήμων και φιλεύσπλαχνος, μακρόθυμος και πλούσιος σε σταθερή αγάπη και πιστότητα.  Οι ιδιότητες και οι ικανότητες που εκδηλώνονται στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, αποκαλύπτονται και στον Πατέρα.

Η μεγάλη ημέρα της κρίσης αρχίζει. Οι πύρινοι θρόνοι με τους φλόγινους τροχούς τοποθετούνται. Ο Παλαιός των Ημερών παίρνει θέση. Μεγαλοπρεπής σε εμφάνιση, προεδρεύει στο δικαστήριο. Η επιβλητική παρουσία Του διεισδύει στην απέραντη αίθουσα ακρόασης. Ένα πλήθος μαρτύρων στέκεται ενώπιόν Του. Η δίκη ξεκινάει, τα βιβλία ανοίγονται και αρχίζει η εξέταση της ζωής των ανθρώπων (Δαν. ζ΄9,10).

Όλο το σύμπαν περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Θεός Πατέρας θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη Του κατά των ασεβών. Η απόφαση εκδίδεται: «Εδόθη η κρίσις εις του αγίους» (Δαν. ζ΄22). Χαρούμενες υμνωδίες και ευχαριστίες αντηχούν πέρα ως πέρα στον ουρανό. Ο χαρακτήρας του Θεού εκδηλώνεται σε όλη τη δόξα του και το θαυμαστό όνομά Του δικαιώνεται στο σύμπαν ολόκληρο.