Ονόματα και οι τίτλοι του Θεού

Στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά ονόματα και τίτλοι που αναφέρονται στον Θεό, το καθένα τους περιγράφει κάποια πτυχή του χαρακτήρα Του.

Κανένα όνομα και κανένας όρος δεν μπορεί να περιγράψει ολοκληρωτικά τον Θεό.

Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί και άλλα ονόματα για τον Θεό εκτός από τον Ιεχωβά:

  • «Και ο Μωυσής είπε στον Θεό: Να, όταν εγώ πάω στους γιους Ισραήλ, και τους πω: Ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε σε σας, κι εκείνοι με ρωτήσουν: Τι είναι το όνομά του; Τι θα τους πω; Και ο Θεός είπε στον Μωυσή: Εγώ είμαι ο Ων, και είπε: Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Ων με απέστειλε σε σας» (Έξοδος 3:13,14)
  • «Δεν θα προσκυνήσεις άλλον θεό, για τον λόγο ότι ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος» (Έξοδος 34:14)
  • «Είναι αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο, και να ψαλμωδεί στο όνομά σου, Ύψιστε» (Ψαλμός 92:1)
  • «Έτσι λέει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι: Ο Άγιος» (Ησαΐας 57:15)
  • «Εσύ, βέβαια, είσαι ο Πατέρας μας, αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει, και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζε, εσύ Κύριε, είσαι ο Πατέρας μας. Λυτρωτής μας είναι το όνομά σου από τον αιώνα» (Ησαΐας 63:16)

Στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα, που σύμφωνα με την παράδοση πραγματοποιήθηκε από 72 από τους μεγαλύτερους λόγιους του τρίτου αιώνα π. Χ, το τετραγράμματο μεταφράστηκε σε κάθε περίπτωση ως «Κύριος».

Ονόματα και οι τίτλοι του Θεού στην Καινή Διαθήκη

Στην Καινή Διαθήκη το όνομα «Ιεχωβά» δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναφέρουν χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, και σε κάθε περίπτωση που συνάντησαν το τετραγράμματο το αντικατέστησαν με την λέξη «Κύριος». Αυτό ισχύει τόσο για τους συγγραφείς των Ευαγγελίων όσο και για τους αποστόλους, π.χ.:

Καινή Διαθήκη Παλαιά Διαθήκη
«Όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο των λόγων του προφήτη Ησαΐα, που λέει: Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: ετοιμάστε τον δρόμο του Κυρίου» Λουκάν 3:3 «Φωνή ενός που βοά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο του Κυρίου» (Εβρ. Ιεχωβά) Ησαΐας. 40:3.
«Και ο Ιησούς απάντησε σ’ αυτόν ότι: Πρώτη απ’ όλες τις εντολές είναι: Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος» Μάρκον 12:29 «Ακού, Ισραήλ, ο Κύριος (Εβρ. Ιεχωβά) ο Θεός μας είναι ένας Κύριος» (Εβρ. Ιεχωβά) Δευτερονόμιο 6:4
«Ο λόγος του προφήτη Ησαΐας, που είπε: Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας; Και ο βραχίονας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε;» Ιωάννη 12:38 «Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας; Και ο βραχίονας του Κυρίου» (Εβρ. Ιεχωβά) σε ποιον αποκαλύφθηκε; Ησαΐας 53:1
«Και όπως προείπε ο Ησαΐας: Αν ο Κύριος Σαβαώθ δεν άφηνε σε μας σπέρμα, σαν τα Σόδομα θα είχαμε γίνει» Ρωμαίους 9:29 «Αν ο Κύριος (Εβρ. Ιεχωβά) των δυνάμεων δεν άφηνε σε μας ένα μικρό υπόλοιπο, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδομα» Ησαΐας 1:9
«Επειδή, τα μάτια του Κυρίου είναι επάνω στους δικαίους, και τα αυτιά του στη δέησή τους. Το πρόσωπο, όμως, του Κυρίου είναι ενάντια σ’ αυτούς που πράττουν τα κακά» Α΄Πετρου 3:12 «Τα μάτια του Κυρίου (Εβρ. Ιεχωβά) είναι επάνω στους δικαίους, και τα αυτιά του στην κραυγή τους. Το πρόσωπο του Κυρίου (Εβρ. Ιεχωβά) είναι ενάντια σ’ εκείνους που πράττουν κακό…» Ψαλμός 34:15,16.

Αναφορές σχετικά με το όνομα του Θεού

Υπάρχουν μερικοί σχολιαστές που υποστηρίζουν ότι η Καινή Διαθήκη είχε γραφτεί στα Εβραϊκά και περιελάμβανε το όνομα Yahweh, αλλά τα γραπτά και οι αναφορές σε αυτά καταστράφηκαν είτε από Εβραίους που διαφωνούσαν με την προφορά του ονόματος του Θεού, είτε από Χριστιανούς που εναντιώνονταν στους «Ιουδαΐζοντες».

Ακόμη υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε το όνομα του Θεού και για αυτό οι Ιουδαίοι ιερείς Τον εδίωκαν. Όμως δεν υπάρχουν αποδείξεις στην Καινή Διαθήκη που να φανερώνουν ότι υπήρχε κάποια διαμάχη πάνω στο θέμα του ονόματος του Θεού παρόμοια ας πούμε με την αντίδραση που προκάλεσε η θεραπεία αρρώστων το Σάββατο.

Επίσης διαβάζουμε για παράδειγμα ότι ο Ιησούς Χριστός διάβασε στην Συναγωγή «Πνεύμα Κυρίου (στα Εβραϊκά Yahweh ) είναι επάνω μου, γι’ αυτό με έχρισε, με απέστειλε για να φέρνω τα χαρμόσυνα νέα στους φτωχούς» (Κατά Λουκάν 4:18).

Αν ο Ιησούς είχε χρησιμοποιήσει το όνομα του Θεού αντί για την λέξη που παραδοσιακά πρόφεραν θα υπήρχε αντίδραση από τους παρευρισκόμενους, αντίθετα όμως διαβάζουμε ότι «θαύμαζαν για τα λόγια της χάρης που έβγαιναν από το στόμα του» (Κατά Λουκάν 4:22).

Περαιτέρω στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν αναφορές σε βίαιες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από κάποιες απόψεις του αποστόλου Παύλου, για παράδειγμα για την άποψή του για την περιτομή που βρίσκουμε στην Γαλάτας 5:1-12, αλλά δεν υπάρχει πουθενά αναφορά ότι υπήρξε κάποια διένεξη σχετικά με το όνομα του Θεού.

Επιπλέον θα ήταν παράδοξο ο απόστολος Παύλος να είχε στείλει γράμματα σε εκκλησίες ελληνιστικών περιοχών στα Εβραϊκά. Είναι σίγουρο ότι έγραψε στα Ελληνικά και χρησιμοποίησε την ελληνική λέξη «Κύριος» αντί του Yahweh.

Ακόμη είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι ο Θεός που έχει προστατεύσει τον Λόγο Του μέσα στους αιώνες για να μπορέσουμε να μάθουμε τα καλά νέα της σωτηρίας μας, να μην μπόρεσε να διασώσει ούτε ένα αντίγραφο της Καινής Διαθήκης που να αναφέρει τον όνομά Του, αν πράγματι είχε γραφεί.

«Πατέρα!»

Το όνομα το οποίο ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε για να αναφερθεί στον Θεό ήταν «Πατέρα» (αρχαία, Πατρός, Πατήρ). Δεν το χρησιμοποίησε μόνο ως τίτλο, αλλά ως όνομα στην κλητική πτώση, π.χ.

  • «Και τώρα, εσύ Πατέρα, δόξασέ με κοντά σου, με τη δόξα που είχα κοντά σε σένα, πριν γίνει ο κόσμος» Κατά Ιωάννην 17:5.
  • Στον Σταυρό φώναξε «Ἐλωῒ Ἐλωῒ λιμὰ σαβαχθανί… ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες» (Κατά Μάρκον 15:34), στα Αραμαϊκά. “Ἐλωῒ” είναι η μεταφορά στα Ελληνικά της Αραμαϊκής λέξης Elahi, η αντίστοιχη της Εβραϊκής λέξης Eli που βρίσκουμε στον Ψαλμό 22:1, στον οποίο αναφερόταν η κραυγή του Ιησού Χριστού. Ο Σωτήρας μας θα μπορούσε να φωνάξει «Yahweh, Yahweh», αλλά δεν το έκανε.
  • Επιπλέον ο Ιησούς Χριστός δίδαξε τους μαθητές του πως να απευθύνονται προς τον Θεό: «Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·» («Έτσι, λοιπόν, να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου·») (Κατά Ματθαίον 6:9).

Στην Καινή Διαθήκη γίνεται σαφές ότι ο Θεός είναι η Αγία Τριάδα: Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.

Έχει ενδιαφέρον ότι οι απόστολοι Παύλος, Πέτρος και Ιωάννης αναφέρουν «τον Πατέρα Θεό, και τον Κύριο Ιησού Χριστό», χρησιμοποιώντας την ίδια λέξη «Κύριος» που χρησιμοποιήθηκε για τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, π.χ.:

  • «Είθε να είναι μαζί σας χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα Θεό, και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα». Β΄ Ιωάννη 1:3 Βλέπε επίσης Α Πέτρου 1:3 και Α΄ Κορινθίους. 8:6.

Συνεπώς, είναι σωστό να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης και του Ιησού Χριστού του ίδιου, ώστε να χρησιμοποιούμε τα εξής ονόματα: «Πατέρας», «Θεός», «Ιησούς», «Κύριος» και «Άγιο Πνεύμα».

Τίμα τον Θεό με την καρδιά σου!

Σε μια περίσταση ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε στα λόγια του προφήτη Ησαϊα: «Αυτός ο λαός με πλησιάζει με το στόμα τους και με τιμά με τα χείλη· η καρδιά τους, όμως, απέχει μακριά από μένα·» (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 15:8).

Προφανώς καθώς πλησιάζουμε τον Θεό το όνομα που χρησιμοποιούμε έχει πολύ μικρότερη σημασία σε σύγκριση με την ταπεινή και δεκτική στάση που πρέπει να έχει η καρδιά μας.

Διάβασε επίσης:

Η ατομική απόκριση πίστης

Η Θεότητα

Η Νέα Διαθήκη – Υπακοή απο την ανάποδη