Με μια πρώτη ματιά, η ερώτηση «Ποιό είναι το Όνομα του Θεού;» φαίνεται να είναι πολύ απλή.

Στην Παλιά Διαθήκη βλέπουμε ότι υπάρχουν αναφορές στην Εβραϊκή λέξη με τέσσερα γράμματα YHWH, που μερικοί μεταφράζουν στην λέξη «Ιεχωβά».

Είναι όμως το ερώτημα τόσο απλό;

Αρχίζοντας την μελέτη βλέπουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλά εδάφια που αναφέρουν ότι το όνομα του Θεού είναι «Ιεχωβά»

  • Ψαλμός 83:18 «Και ας γνωρίσουν ότι εσύ, του οποίου το όνομα είναι Κύριος, είσαι ο μόνος Ύψιστος σε ολόκληρη τη γη»
  • Ησαΐας 51:55 «Επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και τα κύματα της ηχούν, το όνομά του είναι ο Κύριος των δυνάμεων»

Η Εβραϊκή λέξη YHWH που μεταφράστηκε «Κύριος» αποτελεί το «ιερό τετραγράμματο» το οποίο γραφόταν χωρίς φωνήεντα, και στα Ελληνικά αποδόθηκε ως «Ιεχωβά» (Βλέπε επίσης Ησαΐας 42:8, 47:4, Ιερεμίας 16:21, 32:18, Ωσηε 12:5, Αμώς 4:13 κτλ.).

«Γιατί ρωτάς για το όνομά μου; Επειδή, είναι θαυμαστό»

Παρόλο που στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά χωρία που αναφέρουν ότι το όνομα του Θεού είναι «Ιεχωβά» η υπόθεση όμως δεν είναι τόσο απλή.

Πρώτα από όλα ο Θεός ο ίδιος διατυπώνει μια πολύ σημαντική ερώτηση: «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου; Επειδή, είναι θαυμαστό» (Γένεση 32:29, Κριτές 13:18) (Αυτό το εδάφιο αναφέρει ότι ήταν «ο άγγελος του Κυρίου» που μίλησε με τον πατέρα του Σαμσόν. Αλλά διαβάζοντας παρόμοιες περιγραφές όπως στους Κριτές 6:11, 14, 22,23 και στην Έξοδος 3:2,4 καταλαβαίνουμε ότι ο άγγελος του Κυρίου είναι ο Κύριος ο ίδιος.)

Το άρθρο στο Wikipedia, δυστυχώς υπάρχει μόνο στα Αγγλικά, αλλά δείχνει ότι η προφορά «Ιεχωβά» αποτελεί μόνο μια εικασία για το πως θα προφέρονταν στα Εβραϊκά.

Στα αρχαία γραπτά των Εβραίων χρησιμοποιούνταν μόνο σύμφωνα και ο αναγνώστης πρόσθετε τα σωστά φωνήεντα, αλλά λόγω σεβασμού αναπτύχθηκε η συνήθεια να προφέρεται κάποια άλλη λέξη στην θέση της όταν γίνονταν η ανάγνωση των Γραφών.

Συνήθως ο αναγνώστης χρησιμοποιούσε την λέξη Adonai (Κύριος) όταν συναντούσε το όνομα YHWH. Με το πέρασμα των χρόνων η λέξη έπαψε να προφέρεται και η σωστή προφορά της τελικά ξεχάστηκε.