Κάποια νύχτα στο μακρινό βασίλειο της Βαβυλώνας ο προφήτης Δανιήλ είχε ένα συγκλονιστικό όραμα (Δανιήλ 7:1-8).

Στο όραμά του είδε πως «οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού όρμησαν μαζί επάνω στη Μεγάλη Θάλασσα. Kαι από τη Θάλασσα ανέβηκαν τέσσερα μεγάλα θηρία, που διέφεραν μεταξύ τους» (Δανιήλ 7:2,3).

Tι συμβολίζουν τα τέσσερα παράξενα «θηρία» στο όραμα του Δανιήλ;

Τα πρώτα τρία θηρία

Τον πρώτο χρόνο της υπηρεσίας του ως σεβαστός σύμβουλος της βασιλικής αυλής ο προφήτης Δανιήλ περιέγραψε και ερμήνευσε ένα προφητικό όραμα του βασιλιά που σχετίζονταν με την διαδοχή των κυρίαρχων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (Δανιήλ κεφάλαιο 2).

Χρόνια αργότερα, στην αναζήτηση του να καταλάβει την ερμηνεία του δικού του οράματος, ο Δανιήλ έλαβε την απάντηση πως τα τέσσερα θηρία αντιπροσωπεύουν τέσσερα βασίλεια (Δανιήλ 7:17)

Ο προφήτης Δανιήλ αντιστοίχισε τα δύο οράματα (του βασιλιά στο κεφάλαιο 2 και το δικό του στο κεφάλαιο 7) και κατάλαβε ότι το χρυσό κεφάλι στο όνειρο του βασιλιά (Δανιήλ 2:36-40) και το λιοντάρι στο δικό του όραμα (Δανιήλ 7:4) συμβόλιζαν και τα δύο τη Βαβυλώνα. Τα φτερά του λιονταριού υποδηλώνουν την ταχύτητα κατάκτησης και επιβολής της κυριαρχίας της (Δευτερονόμιο 28:49).

Η αρκούδα, επομένως, συμβολίζει την αυτοκρατορία της Μηδοπερσίας, ανασηκωμένη στη μία πλευρά επειδή οι Πέρσες ήταν πιο ισχυροί από του Μήδους. Τα τρία πλευρά στο στόμα της αρκούδας είναι οι τρεις επαρχίες που κατακτήθηκαν από τη Μηδοπερσία: Βαβυλώνα, Λυδία και Αίγυπτος.

Από μεταγενέστερο όραμα του Δανιήλ (Δανιήλ 8:16-23) και την εξέλιξη της ιστορίας γνωρίζουμε πως το τρίτο ζώο, η  λεοπάρδαλη, είναι η Ελληνική αυτοκρατορία. Απεικονίζεται με τέσσερα φτερά, τα οποία συμβολίζουν την τρομερή ταχύτητα με την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την Περσική αυτοκρατορία και κάθε άλλο βασίλειο στο διάβα του.

Τα τέσσερα κεφάλια της λεοπάρδαλης συμβολίζουν τα τέσσερα βασίλεια στα οποία διαχωρίστηκε η Ελληνική αυτοκρατορία μετά τον θάνατο του Μέγα Αλέξανδρου, με διαδόχους τους τέσσερις στρατηγούς του: Κάσσανδρος, Λυσίμαχος, Πτολεμαίος και Σέλευκος (Δανιήλ 8:22).

Το τέταρτο θηρίο

Κατά συνέπεια, το τέταρτο θηρίο, το τρομερό θηρίο με τα σιδερένια δόντια, είναι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που κατέκτησε την Ελληνική.

Από την καταγεγραμμένη ιστορία γνωρίζουμε πως τα δέκα κέρατα συμβολίζουν τα δέκα κυρίαρχα βασίλεια της Δυτικής Ευρώπης που εμφανίστηκαν μετά τον κατακερματισμό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας: Οι Βησιγότθοι (Ισπανία), οι Αγγλοσάξονες (Αγγλία), οι Φράγκοι (Γαλλία), οι Αλαμανοί (Γερμανία), οι Βουργουνδοί (Ελβετία), οι Λομβαρδοί (Ιταλία), οι Σουέβοι (Πορτογαλία), οι Ερούλοι (εξαλείφθηκαν), οι Οστρογότθοι (εξαλείφθηκαν), και οι Βάνδαλοι (εξαλείφθηκαν).

Το μικρό κέρας

Στο βιβλίο του ο προφήτης Δανιήλ αναφέρει πως ήθελε να μάθει την αλήθεια για το τρομερό μικρό κέρας που ανέβηκε ανάμεσα στα 10 κέρατα του τέταρτου ζώου και «είχε μάτια, και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα,[…] έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους» (Δανιήλ 7:20-21)

Από τα παραπάνω συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι το μικρό κέρας αντιπροσωπεύει μία άλλη διακυβερνητική δύναμη η οποία θα εμφανιζόταν και θα διακρινόταν μεταξύ των δέκα κεράτων, δηλαδή μεταξύ των βασιλείων της Δυτικής Ευρώπης (Δανιήλ 7:24). Ωστόσο, η δύναμη αυτή είχε και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό – ψευδοαντιπροσώπευε τον Θεό και καταδίωκε τα παιδιά Του (Δανιήλ 7:20-26).

Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το μικρό κέρας:

Με κάθε βεβαιότητα το ιστορικό αρχείο μας αποκαλύπτει ότι η πολιτικό-θρησκευτική δύναμη που ακολούθησε την παγανιστική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι η παπική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ή με άλλα λόγια η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.

Η συνταύτιση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας με το μικρό κέρας βασίζεται στο ότι και τα δύο, έχουν τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά:

  1. Αυτοεξύψωση: «Μιλούσε μεγάλα πράγματα… Kαι θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο» (εδάφια 8,11,25). Καθώς η παγανιστική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρρεε, και η χριστιανική εκκλησία της Ρώμης ανέβαινε στην εξουσία πάνω στα ερείπια της, ο Πάπας καταλάμβανε την υψηλή θέση που κατείχε πριν ο Καίσαρας, ισχυριζόμενος ότι κατείχε την εξουσία του Θεού στη γη.
  2. Δύναμη και βία στο όνομα του Θεού: «Το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους» και «θα κατατρέχει τούς αγίους τού Yψίστου» (εδάφια 21, 25). Για περισσότερα από χίλια χρόνια στην Μεσαιωνική περίοδο η Ρωμαϊκή εκκλησία έσφαξε περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους που αρνούνταν να αναγνωρίσουν την ανωτερότητά της σε θέματα συνείδησης.
  3. Εναντίον του νόμου του Θεού: «θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους» (εδάφιο 25). Η Ρωμαϊκή εκκλησία επιχειρεί να διαγράψει τη δεύτερη από τις δέκα εντολές του Θεού, που απαγορεύει τη λατρεία εικόνων, και κατά συνέπεια υιοθετεί πρακτικές λατρείας παγανιστικών ειδώλων και αξιώνει τη δύναμη να αλλάξει την ημέρα του Θεού από την έβδομη – το Σάββατο – στην πρώτη – την Κυριακή – την ημέρα λατρείας του παγανιστικού ήλιου.

Η σημασία της προφητείας

Η προφητεία περί του μικρού κέρας είναι αξιοσημείωτη και καίρια σημαντική, και όχι μόνο επειδή προείπε την ύπαρξη του παπικού κράτους-εκκλησίας.

Είναι σημαντική επειδή μας πληροφορεί ότι στο κολοσσιαίο σύστημα, που είναι γνωστό στην ιστορία ως «χριστιανοσύνη», υπάρχουν δόγματα που ουσιαστικά δεν ανήκουν στο σώμα του Χριστού, αλλά είναι κίβδηλα συστήματα αποστασίας μεταμφιεσμένα σαν την εκκλησία Του.

Από το παράδειγμα της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας προειδοποιούμαστε επίσης πως η υιοθέτηση των αρχών της αυτό-εξύψωσης και της δύναμης διαστρεβλώσει με φρικτό τρόπο τον χαρακτήρα του Θεού.

Και τέλος, η προφητεία αύτη μας αναδεικνύει ότι ένα θρησκευτικό σύστημα που συσκοτίζει τον χαρακτήρα του Θεού με διδαχές που Τον εικονίζουν απαιτητικό, σκληρό και καταναγκαστικό, μπορεί να οδηγήσει την ανθρώπινη καρδιά είτε στον δουλοπρεπή φόβο, είτε στην απερίφραστη επανάσταση ενάντια στον Θεό.

Διάβασε επίσης:

Ο πόλεμος στον Ουρανό

Ο σκοπός της Βιβλικής προφητείας

Η εικόνα του Θεού