Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές

Η διαμόρφωση της χριστιανικής διαγωγής – κατά την ομοιότητα του Θεού – είναι προοδευτική και εμπεριέχει ισόβια ένωση με το Χριστό. Η άγια ζωή δεν είναι τίποτε λιγότερο από μια καθημερινή υποταγή του θελήματός μας στον έλεγχο του Χριστού και μια καθημερινή συμμόρφωση στις διδασκαλίες Του όπως μας αποκαλύπτονται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την προσευχή. Επειδή ωριμάζουμε με διαφορετικό ρυθμό, είναι σπου­δαίο να συγκρατηθούμε από το να κρίνουμε τα πιο αδύναμα πνευματικά αδέλφια μας (Ρωμ. ιδ΄1, ιε΄1).

Οι Χριστιανοί ενωμένοι με το Σωτήρα, ένα μόνο ιδεώδες έχουν: να κάνουν το καλύτερο για να τιμήσουν τον ουράνιο Πατέρα, ο οποίος εκπόνησε ένα τόσο πλούσιο σχέδιο για τη σωτηρία τους. «Eίτε, λοιπόν, τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε κάτι, τα πάντα να τα κάνετε προς δόξαν τού Θεού» (Α΄Κορ. ι΄31).