Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές

Με την επιρροή που ο τρόπος ζωής ενός ατόμου μπορεί να έχει στην πνευματική εμπειρία του και στη μαρτυρία του, σαν εκκλησιαστική οργάνωση έχουμε καθορίσει ένα υπόδειγμα τρόπου ζωής ως ελάχιστη απαίτηση για όσους θέλουν να γίνουν μέλη. Αυτό το υπόδειγμα περιλαμβάνει αποχή από το κάπνισμα, από τα οινοπνευματώδη ποτά, από τις χημικές ουσίες που αλλοιώνουν τη διάνοια, και από τα ακάθαρτα κρέατα, και επίσης περιλαμβάνει απόδειξη αυξανόμενης χριστιανικής πείρας σχετικά με την ενδυμασία και τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου. Αυτά τα ελάχιστα υποδείγματα δεν περιλαμβάνουν όλο το ιδεώδες του Θεού για τον πιστό. Απλώς σημαίνουν τα ουσιώδη πρώτα βήματα στη διαμόρφωση μιας αναπτυσσόμενης, ακτινοβολούσας χριστιανικής πείρας. Τέτοια υποδείγματα επίσης θέτουν τα θεμέλια για την ένωση των πιστών.

Η διαμόρφωση της χριστιανικής διαγωγής – κατά την ομοιότητα του Θεού – είναι προοδευτική και εμπεριέχει ισόβια ένωση με το Χριστό. Η άγια ζωή δεν είναι τίποτε λιγότερο από μια καθημερινή υποταγή του θελήματός μας στον έλεγχο του Χριστού και μια καθημερινή συμμόρφωση στις διδασκαλίες Του όπως μας αποκαλύπτονται με τη μελέτη της Γραφής και την προσευχή. Επειδή ωριμάζουμε με διαφορετικό ρυθμό, είναι σπου­δαίο να συγκρατηθούμε από του να κρίνουμε τα πιο αδύνατα αδέλφια μας. (Ρωμ. ιδ΄1, ιε΄1).

Οι Χριστιανοί ενωμένοι με το Σωτήρα, ένα μόνο ιδεώδες έχουν: να κάνουν το καλύτερο για να τιμήσουν τον ουράνιο Πατέρα, ο οποίος εκπόνησε ένα τόσο πλούσιο σχέδιο για τη σωτηρία τους. «Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράττετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού.» (Α΄Κορ. ι΄31).