Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά ο Θεός, ο οποίος μόνος είναι αθάνατος, θα απονείμει την αιώνια ζωή στους λυτρωμένους Του. Μέχρι εκείνη την ημέρα ο θάνατος θα είναι μια κατάσταση χωρίς συνείδηση για όλους τους ανθρώπους. Όταν ο Χριστός, ο οποίος είναι η ζωή μας, εμφανισθεί, οι αναστηθέντες δίκαιοι και οι ζώντες δίκαιοι – ένδοξοι πια – θα αρπαχθούν στον ουρανό να συναντήσουν τον Κύριό τους. Η δεύτερη ανάσταση, η ανάσταση των ασεβών, θα λάβει χώρα χίλια χρόνια αργότερα.

Ο στρατός των Φιλισταίων προχώρησε προς Σουνήμ, όπου στρατοπέδευσε, έτοιμος να επιτεθεί στον Ισραήλ. Με διάθεση τελείως απαισιόδοξη, ο βασιλιάς Σαούλ στρατοπέδευσε στο όρος Γελβουέ. Στο παρελθόν, με τη βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού, ο Σαούλ οδήγησε ατρόμητα τον Ισραήλ κατά των εχθρών τους. Αλλά είχε απομακρυνθεί από τη λατρεία στο Θεό, και όταν ο αποστάτης βασιλιάς προσπάθησε να ρωτήσει το Θεό για την έκβαση της επικείμενης μάχης, ο Θεός αρνήθηκε να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο δυσοίωνος φόβος ενός άγνωστου αύριο βάραινε το Σαούλ. Τουλάχιστον να ήταν εκεί ο Σαμουήλ! Αλλά και αυτός είχε πεθάνει, και δεν μπορούσε πια να τον συμβουλεύσει. Ή μήπως μπορούσε;

Έχοντας εντοπίσει μια γυναίκα μέντιουμ, που είχε γλιτώσει από παλαιότερο διωγμό, ο υψηλόσωμος βασιλιάς γονάτισε για να μάθει διαμέσου αυτής την έκβαση της αυριανής μάχης. Ζήτησε: «Τον Σαμουήλ αναβίβασόν μοι». Κατά τη διαδικασία, το μέντιουμ είπε: «Θεούς είδον αναβαίνοντας εκ της γης». Αυτό το πνεύμα που το μέντιουμ ονόμασε θεούς, γνωστοποίησε στον άτυχο βασιλιά ότι όχι μόνο ο Ισραήλ θα έχανε τη μάχη, αλλά και αυτός καθώς και οι γιοι του θα φονεύονταν(Δείτε Α΄Σαμ. κη΄).

Η πρόρρηση αληθεύθηκε. Αλλά πραγματικά ήταν το πνεύμα του Σαμουήλ που έκανε αυτή την πρόρρηση;. Πώς μπορούσε ένα μέντιουμ, καταδικασμένο από το Θεό, να έχει δύναμη επάνω στο πνεύμα του Σαμουήλ – τον προφήτη του Θεού; Και από πού ήρθε ο προφήτης Σαμουήλ, αφού το πνεύμα του ανέβηκε από τη γη; Ποια αποτελέσματα είχε ο θάνατος επάνω στον προφήτη Σαμουήλ; Αν δεν ήταν το πνεύμα του Σαμουήλ που μίλησε στο Σαούλ, ποιο ήταν; Ας δούμε τι διδάσκει η Αγία Γραφή για το θέμα του θανάτου, για την επικοινωνία με τους νεκρούς και για την ανάσταση.