Ναοί του Αγίου Πνεύματος

Όχι μόνο η εκκλησία, αλλά και ο Χριστιανός ατομικά είναι ναός για την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. «Δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών;» (Α΄Κορ. ς΄19).

Κατά συνέπεια, οι Χριστιανοί εφαρμόζουν τις συνήθειες καλής υγείας για να προστατεύσουν τη διάνοια, το κέντρο εντολών του σώματός τους ως ναός όπου διαμένει το Πνεύμα του Χριστού.

Ως Χριστιανοί, ενδιαφερόμαστε τόσο για την πνευματική όσο και για τη φυσική πλευρά της ζωής των ανθρώπων. Ο Ιησούς, το παράδειγμά μας, θεράπευε «πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού» (Ματθ. δ΄23).

Η Αγία Γραφή βλέπει τις ανθρώπινες υπάρξεις ως μια ενότητα (Δείτε το κεφάλαιο 7). Η διχοτόμηση μεταξύ πνευματικού και υλικού είναι ξένη ως προς την Αγία Γραφή. Έτσι, ο Θεός καλώντας μας σε αγιότητα, περιλαμβάνει τόσο τη φυσική όσο και την πνευματική υγεία. Οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σας, καταστρέφει την ευαισθησία της συνείδησής σας, σκοτίζει την αίσθησή σας για το Θεό, υποβιβάζει τη δύναμη και την εξουσία της διάνοιάς σας επάνω στο σώμα σας – αυτά τα πράγματα είναι λάθος, οσοδήποτε αθώα και αν μπορούν να φανούν.

Οι νόμοι του Θεού οι οποίοι περιέχουν τους νόμους της υγείας, δεν είναι αυθαίρετοι, αλλά σχεδιασμένοι από το Δημιουργό μας για να χαρούμε τη ζωή κατά το καλύτερο. Ο Σατανάς, ο εχθρός, θέλει να ληστέψει την υγεία μας, τη χαρά μας, την ψυχική μας ειρήνη, και τελικά να μας καταστρέψει (Ιωάν. ι΄10)