Ναοί του Αγίου Πνεύματος

΄Οχι μόνο η εκκλησία, αλλά και ο Χριστιανός ατομικά είναι ναός για την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. «Δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών;» (Α΄Κορ. ς΄19).

Κατά συνέπεια, οι Χριστιανοί εφαρμόζουν τις συνήθειες καλής υγείας για να προστατεύσουν τη διάνοια, το κέντρο εντολών του σώματός τους ως ναός όπου διαμένει το Πνεύμα του Χριστού. Για το λόγο αυτό οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας – εδώ και 100 χρόνια – τόνισαν τη σπουδαιότητα των συνηθειών καλής υγείας. 2 Και αυτή η έμφαση ανταμείφθηκε: Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι οι Αντβεντιστές λιγότερο κινδυνεύουν από τις μεγάλες αρρώστιες που μαστίζουν την ανθρωπότητα.

Ως Χριστιανοί, ενδιαφερόμαστε τόσο για την πνευματική όσο και για τη φυσική πλευρά της ζωής των ανθρώπων. Ο Ιησούς, το παράδειγμά μας, θεράπευε «πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού». (Ματθ. δ΄23).

Η Βίβλος βλέπει τις ανθρώπινες υπάρξεις ως μια ενότητα. (Δείτε το κεφάλαιο 7). «Η διχοτόμηση μεταξύ πνευματικού και υλικού είναι ξένη ως προς τη Βίβλο.» 4 Έτσι, ο Θεός καλώντας μας σε αγιότητα, περιλαμβάνει τόσο τη φυσική όσο και την πνευματική υγεία. Η Σουζάννα Ουέσλεϊ, η μητέρα του ιδρυτή των Μεθοδιστών, συνοπτικά περιγράφει αυτή την αρχή: «Οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σας, καταστρέφει την ευαισθησία της συνείδησής σας, σκοτίζει την αίσθησή σας για το Θεό, υποβιβάζει τη δύναμη και την εξουσία της διάνοιάς σας επάνω στο σώμα σας – αυτά τα πράγματα είναι λάθος, οσοδήποτε αθώα και αν μπορούν να φανούν.» 5

Οι νόμοι του Θεού οι οποίοι περιέχουν τους νόμους της υγείας, δεν είναι αυθαίρετοι, αλλά σχεδιασμένοι από το Δημιουργό μας για να χαρούμε τη ζωή κατά το καλύτερο. Ο Σατανάς, ο εχθρός, θέλει να ληστέψει την υγεία μας, τη χαρά μας, την ψυχική μας ειρήνη, και τελικά να μας καταστρέψει. (Ιωάν. ι΄10)