Ο Θεός της Δημιουργίας

Λοιπόν, τι είδους Θεός είναι ο Δημιουργός μας; Μια τόσο άπειρη Προσωπικότητα ενδιαφέρεται για μας – τα ελάχιστα μόρια ζωής σε μια μακρινή γωνιά του σύμπαντος; Αφού δημιούργησε τη γη, πέρασε σε μεγαλύτερα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα;

Ένας Θεός που Φροντίζει. Η βιβλική αφήγηση της Δημιουργίας αρχίζει με το Θεό και συνεχίζει με τις ανθρώπινες υπάρξεις. Αυτό υποδηλώνει ότι δημιουργώντας τον ουρανό και τη γη ο Θεός ετοίμασε ένα τέλειο περιβάλλον για την ανθρώπινη φυλή. Το ανθρώπινο γένος, άνδρας και γυναίκα, ήταν το ένδοξο αριστούργημά Του. Η αφήγηση αποκαλύπτει ένα Θεό ως ένα προσεκτικό σχεδιαστή με ενδιαφέρον για τη δημιουργία Του. Φύτευσε γι’ αυτούς έναν κήπο για κατοικία και τους έδωσε την ευθύνη να τον καλλιεργούν. Δημιούργησε τις ανθρώπινες υπάρξεις έτσι ώστε να έχουν σχέσεις με Αυτόν. Δεν ήταν μια σχέση επιβαλλόμενη, αφύσικη. Τους έπλασε με την ελευθερία της εκλογής και με την ικανότητα να Τον αγαπούν και να Τον υπηρετούν.

Ποιος Ήταν ο Δημιουργός Θεός; Όλα τα μέλη της Θεότητας συμμετέχουν στη Δημιουργία (Γέν. α΄2,26). Ο δραστήριος παράγων, οπωσδήποτε, ήταν ο Υιός του Θεού, ο προϋπάρχων Χριστός. Στον πρόλογό του για την αφήγηση της δημιουργίας ο Μωυσής έγραψε: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην». Ανακαλώντας τις ίδιες λέξεις, ο Απόστολος Ιωάννης καθορίζει το ρόλο του Χριστού στη Δημιουργία: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος … Πάντα δι’αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινε ουδέ έν το οποίον έγεινε» (Ιωάν. α΄1-3). Μετά από αυτό, στο ίδιο κείμενο κάνει ολοφάνερο για ποιον έγραφε: «Ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών.» (Ιωάν. α΄14). Ο Ιησούς ήταν ο Δημιουργός, Εκείνος που με το λόγο Του έφερε τη γη σε ύπαρξη (Εφεσ. γ΄9, Εβρ. α΄2).

Επίδειξη της Αγάπης του Θεού. Πόσο βαθιά είναι η αγάπη του Θεού! ‘Οταν ο Χριστός με τρυφερή φροντίδα γονάτισε επάνω από τον Αδάμ διαμορφώνοντας το πρώτο ανθρώπινο χέρι, οπωσδήποτε γνώριζε ότι κάποια ημέρα οι άνθρωποι θα έκαναν κακή χρήση των χεριών και τελικά με αυτά θα Τον κάρφωναν στο σταυρό. Κατά κάποια έννοια, η Δημιουργία και ο σταυρός συγχωνεύονται, αφού ο Χριστός ο Δημιουργός είναι εσφαγμένος από καταβολής κόσμου (Αποκ. ιγ΄8). Η θεία πρόγνωσή Του δεν Τον σταμάτησε. Κάτω από τα δυσοίωνα σύννεφα του Γολγοθά, ο Χριστός εμφύσησε στα ρουθούνια του Αδάμ πνοή ζωής, γνωρίζοντας ότι αυτή η δημιουργική πράξη Του θα Του αφαιρούσε την πνοή της ζωής. Αδιανόητη αγάπη είναι η βάση της Δημιουργίας.