Ο Θεός έρχεται σε προσωπική σχέση με τους ανθρώπους

Ο Θεός που δημιούργησε τον έναστρο ουρανό, που δημιούργησε το σύμπαν, έρχεται σε προσωπική επαφή με τους ανθρώπους.

Βαθιά στη διάνοια και στην καρδιά του κάθε ατόμου ο Θεός έχει εμφυτέψει την ενστικτώδη γνώση για την ύπαρξή Του. Αυτός είναι «το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον» (Κατά Ιωάννην 1:9).

Η Αγία Γραφή βεβαιώνει ότι ο Δημιουργός μας επιζητεί προσωπική επαφή με μας. Για παράδειγμα:

  • Ο Αβραάμ «ονομάστηκε φίλος τού Θεού» (Ιακώβου 2:23).
  • «Kαι ο Kύριος μιλούσε στον Mωυσή, πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς ο άνθρωπος μιλάει στον φίλο του» (Έξοδος 33:11).
  • Ο Ιησούς είπε στους ακόλουθους Του: «Eσείς είστε φίλοι μου» (Κατά Ιωάννην 15:14).

Η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη υποστηρίζει την ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού.

Όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη γη υπάρχει ανθρώπινη προσωπικότητα. Εμείς είμαστε πρόσωπα, οι φίλοι μας είναι πρόσωπα. Εφόσον υπάρχει προσωπικότητα, ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει ένας προσωπικός Θεός.

Είναι αδύνατο να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς να υπάρχει πίσω από αυτούς ένας προσωπικός Δημιουργός. Εφόσον υπάρχει ατομική προσωπικότητα, είναι λογικό να συμπεραίνουμε ότι ένας Θεός που είναι πρόσωπο, δημιούργησε τις προσωπικότητες.