Φαντάσου για μια στιγμή ότι δεν έχεις ακούσει ποτέ για το Χριστιανισμό.

Ξαφνικά βρίσκεις ένα βιβλίο στο δρόμο. Το σηκώνεις και το μόνο που γράφει στο εξώφυλλο είναι «Η Αγία Γραφή» – τίποτα για τον συγγραφέα.

Η προέλευση της Αγίας Γραφής

Πριν διαβάσουμε ένα βιβλίο, εκτός τον τίτλο κοιτάμε και ποιος είναι ο συγγραφέας. Η πληροφορία αυτή πάντα υπάρχει στη σελίδα των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εδώ, όμως, σε περιμένει μια έκπληξη – όταν ανοίγεις την «Αγία Γραφή» οι πληροφορίες για τον συγγραφέα δεν υπάρχουν.

Τι πρέπει να σκεφτεί τώρα αυτός που διαβάζει την Αγία Γραφή για πρώτη φορά; Ποιος είναι ο συγγραφέας; Πώς έφτασε σε εμάς; Ποιος ένωσε όλα τα κομμάτια σε ένα βιβλίο;

Βέβαια, ακόμη και ένας πρωτάρης στο θέματα της πίστης γνωρίζει πως οι Χριστιανοί ισχυρίζονται ότι η Αγία Γραφή προέρχεται από τον ίδιο τον Θεό.

Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Γραφή, έτσι πως την γνωρίζουμε σήμερα, έπεσε από τον ουρανό; Μήπως ο Θεός έχει γραμματείς ή εκδότες;

Γράφτηκε από τον Θεό ή από ανθρώπους;

Μια σημαντική απόφαση που πρέπει να κάνουμε όταν μελετάμε το φαινόμενο της Αγίας Γραφής είναι να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το αναλύσουμε/ερμηνεύσουμε.

Για να καταλάβουμε το νόημα και την βαρύτητα των μηνυμάτων του Θεού προς εμάς θα ήταν άδικο για το βιβλίο και για τον συγγραφέα (ή τους συγγραφείς) να μη λάβουμε υπ’ όψη αυτά που γράφονται μέσα στην Αγία Γραφή για την προέλευσή της.

Η αυτό-μαρτυρία της Αγίας Γραφής

Ένας από τους πιο ενεργούς συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ο απόστολος Παύλος, παρατήρησε ότι: «Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη· για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό» (Β’ Προς Τιμοθέου 3:16-17).

Παρομοίως ο απόστολος Πέτρος δήλωσε ότι: «…και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινό τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας, ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμία προφητεία της γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου που προφητεύει. Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, από το Άγιο Πνεύμα οδηγούμενοι, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (Β’ Πέτρου 1:19-21).

Αυτή η αυτό-μαρτυρία της Αγίας Γραφής επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι εμπνευσμένη από τον Θεό. Οι προφήτες μιλούσαν καθώς εμπνέονταν από το Άγιο Πνεύμα.

Αυτές οι δύο περικοπές περιέχουν πολλές βαθιές πληροφορίες για την προέλευση και την φύση της Αγίας Γραφής. Ειδικότερα δηλώνουν ότι:

  • Οι Γραφές προέρχονται από τον Θεό και ότι Αυτός είναι που παίρνει την πρωτοβουλία να αποκαλυφτεί μέσα από την επικοινωνία με τους ανθρώπους
  • Η αποκάλυψη γίνεται μέσω του φαινομένου της «έμπνευσης» (θεόπνευστος)
  • Τα δύο παραπάνω ισχύουν για όλη την Αγία Γραφή.

Ποιος το έγραψε το βιβλίο;

Όταν μελετάμε τα εδάφια σχετικά με την προέλευση της Γραφής, είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι ενώ δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ο συγγραφέας της Αγίας Γραφής, δεν ισχυρίζεται πουθενά πως Αυτός την έγραψε.

Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, οι «άγιοι άνθρωποι του Θεού», ήταν αυτοί που κατέγραψαν την αποκάλυψη που είχαν λάβει κάτω από τη θεία έμπνευση.

Για αυτό το λόγο ο απόστολος Πέτρος δηλώνει καθαρά ότι ενώ οι συγγραφείς της ήταν άνθρωποι, η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού προς ανθρωπότητα και ότι η προέλευση της αποκάλυψης – η πηγή του περιεχομένου της Γραφής – είναι ο ίδιος ο Θεός.

Ο ρόλος των ανθρώπων είναι να μεταδώσουν το μήνυμα με ένα πολιτισμικά και κοινωνικά αποδεκτό λεξιλόγιο.

Η ουσία του μηνύματος, ωστόσο, είναι η αποκάλυψη της αμετάβλητης αγάπης και ευσπλαχνίας του Θεού προς εμάς διότι «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί, ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’ αυτού» (Κατά Ιωάννην 3:16-17).

Διάβασε επίσης:

Ο Λόγος του Θεού

Το Σύμβολο Της Πίστεως

Το Ευαγγέλιο