Επίλογος

Η προφητεία του Δανιήλ 9:24-27 είναι πράγματι εντυπωσιακή. Γραμμένη το 539 π.Χ. προφήτεψε με απόλυτη ακρίβεια την προσταγή της ανοικοδόμησης της Ιερουσαλήμ που έγινε το 457 π.Χ., την ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης του τείχους το 408 π.Χ., την βάπτιση του Χριστού το 27 μ.Χ., την σταύρωση Του το 31 μ.Χ. και το τέλος του λαού Ισραήλ ως επιούσιου λαού το 34 μ.Χ. με τον λιθοβολισμό του Στέφανου, καθώς και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους που έγινε λίγα χρόνια αργότερα.

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια ούτε το αύριο, πόσο μάλλον το μέλλον 600 χρόνια μετά. Ο αλαζόνας νους θα προσπαθήσει να βρει κάποια δικαιολογία για να μην πιστέψει στον λόγο του Θεού. Ο καθαρός και ταπεινός νους όμως θα αναγνωρίσει την μεγαλοσύνη του Θεού και με τον προφήτη Ιωάννη θα αναφωνήσει, «μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ παντοκράτορα!». Εσύ φίλε σε ποια κατηγορία ανήκεις;