Ως Χριστιανοί πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο εμπνευσμένος Λόγος του Θεού. Μπορούμε όμως να αποδείξουμε αυτό τον ισχυρισμό; Η λέξη «αποδείξουμε» βέβαια είναι κάπως παρακινδυνευμένη. Κάτι που ο ένας θεωρεί «απόδειξη» ο άλλος μπορεί να απορρίπτει. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δείχνει ότι η Αγία Γραφή έχει θεϊκή προέλευση. Και αυτό το στοιχείο είναι οι πάμπολλες προφητείες που εκπληρώθηκαν.

Τι εννοώ; Το μέλλον κανείς δεν το γνωρίζει. Ο καθένας μπορεί ωστόσο να κάνει προβλέψεις. Το αν θα βγουν όμως αληθινές, είναι θέμα τύχης. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με ακρίβεια, ούτε τα μέντιουμ, ούτε οι αστρολόγοι, ούτε οι λογής λογής μελλοντολόγοι. Αν οι προβλέψεις τους βγαίνουν μερικές φορές αληθινές, είναι επειδή βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του πιθανού.

Ο μόνος παντογνώστης είναι ο Θεός. Γνωρίζει το τέλος από την αρχή και έτσι είναι ο μόνος που μπορεί να προφητεύσει μελλοντικά γεγονότα. Μέσω των προφητών Του στην Αγία Γραφή έχουν καταγραφεί εκατοντάδες προφητείες. Η μεγάλη πλειοψηφία έχει ήδη εκπληρωθεί με μεγάλη ακρίβεια, και οι λοιπές μένουν να εκπληρωθούν στις μέρες μας λίγο πριν την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Ο μεγάλος αριθμός προφητειών που εκπληρώθηκαν, και ο απίστευτος βαθμός ακρίβειας δείχνει, για μένα τουλάχιστον, ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο εμπνευσμένο από τον ίδιο τον Θεό. Παρακάτω παραθέτω 35 από τις δεκάδες προφητείες που εκπλήρωσε ο Χριστός.

Στην πρώτη στήλη αναφέρεται η προφητεία, στην δεύτερη η σχετική παραπομπή της Παλαιάς Διαθήκης, στην τρίτη πόσα χρόνια πριν το Χριστό δόθηκε η προφητεία, και στην τέταρτη, η εκπλήρωση της στη ζωή του Χριστού.

Προφητεία

Παραπομπή Χρονολογία Εκπλήρωση
Θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ Μιχαίας 5:2 700 π.Χ. Ματθαίο 1:20
Θα γεννηθεί από παρθένα Ησαΐας 7:14 700 π.Χ. Ματθαίο 1:22-23
Θα γεννηθεί από τη φυλή Ιούδα Γένεση 49:10 1700 π.Χ. Λουκά 3:33
Απόγονος του Δαβίδ Β Σαμουήλ 7:12 1000 π.Χ. Λουκά 3:31
Θα πήγαινε στην Αίγυπτο Ωσηέ 11:1 850 π.Χ. Ματθαίο 2:14-15
Θα γινόταν σφαγή νηπίων στη

γενέτειρα Του

Ιερεμίας 31:15 580 π.Χ. Ματθαίο 2:16-18
Κάποιος θα προετοίμαζε το έδαφος Ησαΐας 40:3-5 700 π.Χ. Λουκά 3:3-6

Αυτός ο «κάποιος» (Ιωάννης ο Βαπτιστής)

θα είχε τη δύναμη του Ηλία

Μαλαχίας 4:5-6 450 π.Χ. Ματθαίο 11:13-14
Ο λαός Του θα Τον απέρριπτε Ψαλμός 69:8 1000 π.Χ. Ιωάννη 1:11
Ο Χριστός θα ήταν και προφήτης Δευτερονόμιο 18:15 1400 π.Χ. Πράξεις 3:20-22
Θα ονομαζόταν «Υιός Θεού» Ψαλμός 2:7 1000 π.Χ. Ματθαίο 3:16-17
Θα ονομαζόταν «Ναζωραίος» Ησαΐας 11:1 700 π.Χ. Ματθαίο 2:23
Θα έφερνε φως στη Γαλιλαία Ησαΐας 9:1-2 700 π.Χ. Ματθαίο 4:13-16
Θα μιλούσε με παραβολές Ψαλμός 78:2-4 1000 π.Χ. Ματθαίο 13:10-15
Θα ήταν ιερέας τη τάξη Μελχισεδέκ Ψαλμός110:4 1000 π.Χ. Εβραίους 5:5-6
Θα Τον αποκαλούσαν «Βασιλιά» Ψαλμός 2:6 1000 π.Χ. Μάρκο 11:7-11
Θα Τον υμνούσαν τα μικρά παιδιά Ψαλμός 8:2 1000 π.Χ. Ματθαίο 21:16
Θα Τον πρόδιδαν Ψαλμός 41:9 1000 π.Χ. Λουκά 22:47-48
Με τα λεφτά της προδοσίας θα

Αγόραζαν τον «αγρό του κεραμέως»

Ζαχαρίας 11:12-13 450 π.Χ. Ματθαίο 27:9-10
Θα υπήρχαν ψευδείς μάρτυρες Ψαλμός 35:11 1000 π.Χ. Μάρκο 14:57-58
Στη δίκη θα έμενε σιωπηλός Ησαΐας 53:7 700 π.Χ. Μάρκο 15:4-5
Θα Τον μισούσαν χωρίς λόγο Ψαλμός 35:19 1000 π.Χ. Ιωάννη 15:24-25
Θα Τον σταύρωναν με ληστές Ησαΐας 53:12 700 π.Χ. Ματθαίο 27:38
Θα Του έδιναν να πιεί ξύδι Ψαλμός 69:21 1000 π.Χ. Ματθαίο 27:34

Θα τρυπούσαν τα χέρια

και τα πόδια Του

Ψαλμός 22:16 1000 π.Χ. Ιωάννη 20:25-27

Θα Τον κορόιδευαν

Ψαλμός 22:7-8 1000 π.Χ. Λουκά 23:35
Οι στρατιώτες θα έπαιζαν

με κλήρο τα ρούχα Του

Ψαλμός 22:18 1000 π.Χ.

Λουκά 23:34

Δεν θα έσπαζε κόκκαλο Του

Έξοδος 12:46 1450 π.Χ. Ιωάννη 19:33-36
Θα προσευχόταν για εχθρούς Του Ψαλμός 109:4 1000 π.Χ.

Λουκά 23:34

Θα τρυπούσαν την πλευρά Του

Ζαχαρίας 12:10 450 π.Χ.

Ιωάννη 19:34

Θα πέθαινε για τις αμαρτίες άλλων

Ησαΐας 53:5-10 700 π.Χ.

Ρωμαίους 5:6-8

Θα Τον έθαβαν σε πλούσιο τάφο

Ησαΐας 53:9 700 π.Χ.

Ματθαίο 27:57-60

Θα αναστηνόταν εκ νεκρών

Ψαλμός 16:10 1000 π.Χ.

Ματθαίο 28:2-7

Θα ανέβαινε στους ουρανούς Ψαλμός 24:7-10 1000 π.Χ.

Μάρκο 16:19

Εκτός από αυτές υπάρχουν και πολλές άλλες που χάριν συντομίας δεν ανέφερα. Είναι εμφανές ότι κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει με τέτοια ακρίβεια τη ζωή του Χριστού σε τόση λεπτομέρεια, παρά μόνο Ένας, Αυτός που γνωρίζει το τέλος από την αρχή, ο καλός Θεός μας. Οι εκπληρωμένες προφητείες είναι ένα από τα πλέον αδιάσειστα στοιχεία ότι η Αγία Γραφή είναι όντως ο εμπνευσμένος Λόγος του Θεού!