Τρία τμήματα

Συνεχίζουμε. Μέχρι στιγμής είδαμε την διάρκεια της προφητείας, 490 χρόνια, καθώς και το σημείο έναρξης, φθινόπωρο του 457 π.Χ. Καθώς η προφητεία ξεδιπλώνεται, βλέπουμε ότι χωρίζεται σε τρία διαφορετικά κομμάτια.

Το πρώτο κομμάτι είναι 7 εβδομάδες, δηλαδή 49 χρόνια (7 Χ 7 = 49). Διαβάζουμε: «Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού τού Ηγήτορα, θα είναι επτά εβδομάδες, και 62 εβδομάδες• θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας». Το δεύτερο κομμάτι είναι 62 εβδομάδες, δηλαδή 434 χρόνια (62 Χ 7 = 434).

Το πρώτο κομμάτι μας πηγαίνει από το 457 π.Χ. που ξεκινά η προφητεία μέχρι το 408 π.Χ. Σε αυτό το διάστημα ανοικοδομήθηκε το τείχος της Ιερουσαλήμ «σε καιρό στεναχώριας», ακριβώς όπως το προείπε ο Θεός μέσω του Δανιήλ 100 χρόνια νωρίτερα.

Οπότε το δεύτερο κομμάτι των 434 χρόνων ξεκινά από το φθινόπωρο του 408 π.Χ. και τελειώνει το 27 μ.Χ. (408 π.Χ. + 434 χρόνια = 27 μ.Χ.). Μην ξεχνάμε ότι όταν πηγαίνουμε από το π.Χ. στο μ.Χ. δεν υπάρχει έτος 0, οπότε πάμε κατευθείαν από το 1 π.Χ. στο 1 μ.Χ.. Τι θα γινόταν το 27 μ.Χ.; Η προφητεία αναφέρει «μέχρι του Χριστού του Ηγήτορα».

Η λέξη «Χριστός» είναι τίτλος και σημαίνει «χρισμένος». Πότε χρίσθηκε ο Ιησούς από το Άγιο Πνεύμα και έγινε «χρισμένος» δηλαδή Χριστός; Το φθινόπωρο του 27 μ.Χ. Απίστευτο δεν είναι; Σίγουρα! Κάποιος όμως μπορεί να ρωτήσει, «και που το ξέρουμε ότι ο Χριστός βαπτίσθηκε το 27 μ.Χ.»;

Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι η Χριστός γεννήθηκε γύρω στο 4 π.Χ. Επίσης, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι γεννήθηκε το φθινόπωρο (αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη μελέτη). Ο ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει ότι ο Χριστός ήταν περίπου 30 χρονών όταν βαπτίστηκε (Λουκάν 3:23).

Όχι μόνο αυτό, αλλά ο ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει επίσης ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε το 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβέριου Καίσαρα (Λουκάν 3;1). Ο Τιβέριος έγινε συν-ηγεμόνας με τον Αύγουστο Καίσαρ το 12 μ.Χ. Μέτρα 15 χρόνια και θα φτάσεις στο 27 μ.Χ. Απίστευτη η ακρίβεια της Αγίας Γραφής! Μάλιστα, ο Χριστός γνώριζε την προφητεία του Δανιήλ και πως αναφερόταν σε Αυτόν. Έτσι, μόλις βαπτίστηκε άρχισε να κηρύττει: «Ο καιρός συμπληρώθηκε» (Μάρκο 1:15). Ποιός καιρός είχε «συμπληρώθηκε»; Η μόνη χρονολογική προφητεία που αναφέρεται στην βάπτιση του Χριστού είναι η προφητεία του Δανιήλ 9:24-27. Άρα λοιπόν ο Χριστός γνώριζε ότι η βάπτιση Του αποτελούσε την εκπληρώσει αυτής της θαυμάσιας προφητείας.