Το τρίτο κομμάτι

Είπαμε παραπάνω ότι η προφητεία χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι καλύπτει 7 εβδομάδες, δηλαδή 49 χρόνια. Το δεύτερο κομμάτι καλύπτει 62 εβδομάδες δηλαδή 434 χρόνια, και μας φέρνει μέχρι το φθινόπωρο του 27 μ.Χ., δηλαδή μέχρι την βάπτιση του Χριστού. Άρα το τρίτο κομμάτι είναι η 1 εβδομάδα που απομένει, δηλαδή 7 χρόνια, και μας φέρνει από το φθινόπωρο του 27 μ.Χ. μέχρι το φθινόπωρο του 34 μ.Χ. Τι θα γινόταν αυτή την τελευταία εβδομάδα; Ας δούμε τι μας λέει η προφητεία.
«Και μετά τις 62 εβδομάδες, ο Χριστός θα εκκοπεί, όμως, όχι για τον εαυτό του… Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα• και στο μέσον της εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά».

Η προφητεία μας λέει ότι μετά τις 62 εβδομάδες, μετά δηλαδή το 27 μ.Χ. θα «εκκοπεί» ο Χριστός, αλλά όχι για τον εαυτό Του. Έγινε αυτό; Φυσικά. Την άνοιξη του 31 μ.Χ., το Πάσχα, ο Χριστός πέθανε στο σταυρό, κόπηκε η ζωή Του. Βέβαια, δεν πέθανε για τον εαυτό Του αλλά για μας. Κουβάλησε τις δικές μας αμαρτίες για να μην χρειαστεί να τις κουβαλήσουμε εμείς την ημέρα της κρίσης.