70 Εβδομάδες

Η προφητεία ξεκινάει με έναν χρονικό προσδιορισμό, 70 εβδομάδες. Στον προφητικό λόγο της Αγίας Γραφής μια ημέρα συμβολίζει ένα έτος (Ιεζεκιήλ 4:6). Οι 70 εβδομάδες λοιπόν είναι 490 ημέρες (70 Χ 7 = 490) οπότε 490 έτη. Η προφητεία λοιπόν του Δανιήλ αφορά 490 χρόνια. Πότε ξεκινούν αυτά τα 490 χρόνια; Ο προφήτης δίνει την απάντηση: «Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ». Τα 490 χρόνια ξεκινούν από την προσταγή να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Πότε όμως δόθηκε αυτή η προσταγή;