70 Εβδομάδες

Η προφητεία ξεκινάει με έναν χρονικό προσδιορισμό, 70 εβδομάδες. Στον προφητικό λόγο της Αγίας Γραφής μια ημέρα συμβολίζει ένα έτος (Ιεζεκιήλ 4:6). Οι 70 εβδομάδες λοιπόν είναι 490 ημέρες (70 Χ 7 = 490) οπότε 490 έτη. Η προφητεία λοιπόν του Δανιήλ αφορά 490 χρόνια. Πότε ξεκινούν αυτά τα 490 χρόνια; Ο προφήτης δίνει την απάντηση: «Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ». Τα 490 χρόνια ξεκινούν από την προσταγή να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Πότε όμως δόθηκε αυτή η προσταγή;

Φθινόπωρο 457 π.Χ.

Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 586 π.Χ. και ο λαός Ισραήλ πήγε αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Οι βασιλιάδες της Περσίας εξέδωσαν τρία διατάγματα σχετικά με την επιστροφή του λαού Ισραήλ αλλά μόνο ένα επέτρεπε την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και αυτό δόθηκε το φθινόπωρο του 457 π.Χ. και μπορείς να το διαβάσεις στον Έσδρα 7:11-27. Βρήκαμε λοιπόν την ημερομηνία έναρξης της προφητείας του Δανιήλ, το 457 π.Χ.