Το επίκεντρο στη σωτηρία

Η πρώτη εκκλησία βάπτιζε τους πιστούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. κη΄19). Αλλά αφού ο Ιησούς αποκάλυψε την αγάπη του Θεού και τις προθέσεις Του, η Αγία Γραφή εστιάζεται σε Αυτόν. Αυτός είναι η ελπίδα που διαγραφόταν στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από τις θυσίες και τις εορτές. Αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο στα ευαγγέλια. Αυτός είναι τα Καλά Νέα που κήρυξαν οι μαθητές στις ομιλίες και στα γραπτά τους – η Μακαρία Ελπίδα. Η Παλαιά Διαθήκη προσβλέπει στην έλευσή Του, η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στην πρώτη έλευσή Του και προσβλέπει στη Δεύτερη Έλευσή Του.

Ο Χριστός, ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ημών, μας ενώνει με τη Θεότητα. Ο Ιησούς είναι «η οδός, η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. ιδ΄6). Τα καλά νέα επικεντρώνονται σε ένα Πρόσωπο και όχι απλώς σε μια πράξη. Είναι θέμα σχέσεων και όχι κανονισμών – γιατί Χριστιανοσύνη είναι Χριστός. Βρίσκουμε σε Αυτόν τον πυρήνα, το περιεχόμενο και το γενικό πλαίσιο για όλη την αλήθεια και τη ζωή.

Βλέποντας στο σταυρό, διεισδύουμε στην καρδιά του Θεού. Στο όργανο αυτό του βασανισμού ο Θεός εξέχεε την αγάπη Του για μας. Διαμέσου του Χριστού η αγάπη της Θεοτητας γεμίζει τις άδειες και πονεμένες καρδιές μας. Ο Ιησούς κρεμάσθηκε εκεί ως προσφορά του Θεού και αντικαταστάτης μας. Στο Γολγοθά ο Θεός κατέβηκε στο κατώτατο σημείο της γης για να μας συναντήσει, αλλά είναι ο ύψιστος τόπος όπου μπορούμε να πάμε. Όταν πηγαίνουμε στο Γολγοθά, έχουμε ανέλθει όσο ψηλά μπορούμε προς το Θεό.

Στο σταυρό η Αγία Τριάδα έκανε πλήρη αποκάλυψη ανιδιοτέλειας. Εκεί μας έγινε η πληρέστερη αποκάλυψή για το Θεό. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να πεθάνει για τη φυλή μας. Έδωσε περισσότερη αξία στην ανιδιοτέλεια παρά στην ίδια Του την ύπαρξη. Ο Χριστός έγινε για μας «σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις» (Α΄Κορ. α΄30). Όποια και αν είναι η αξία ή η σημασία που έχουμε ή θα έχουμε, προέρχεται από τη θυσία Του στο σταυρό.

Ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Θεός του σταυρού. Ο Χριστός αποκάλυψε στο σύμπαν την άπειρη αγάπη και τη σώζουσα δύναμη της Θεότητας. Αποκάλυψε έναν τριαδικό Θεό ο οποίος ήταν πρόθυμος να φθάσει στην αγωνία του χωρισμού από ανεπιφύλακτη αγάπη για έναν επαναστατημένο πλανήτη. Από αυτόν το σταυρό ο Θεός διακηρύττει την τρυφερή πρόσκλησή Του προς εμάς: Να συνδιαλλαγείτε «και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού» (Φιλιπ. δ΄7).