Ο γάμος θεσπίσθηκε από το Θεό στην Εδέμ και βεβαιώθηκε από το Χριστό να είναι μια ισόβια ένωση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας σε μια τρυφερή συντροφικότητα. Για το Χριστιανό, η δέσμευση γάμου είναι τόσο ενώπιον του Θεού όσο και ενώπιον του ή της συζύγου, και πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ εκείνων που μοιράζονται μια κοινή πίστη. Αμοιβαία αγάπη, τιμή, σεβασμός και ευθύνη είναι το δέσιμο αυτής της σχέσης, που πρέπει να αντανακλάει την αγάπη, την αγιότητα, την ομοιότητα και τη μονιμότητα της σχέσης μεταξύ του Χριστού και της εκκλησίας Του. Σχετικά με το διαζύγιο, ο Ιησούς είπε ότι το άτομο που χωρίζεται από το σύντροφό του – εκτός για αιτία πορνείας – και παντρεύεται άλλον, κάνει μοιχεία. Αν και κάποιες οικογενειακές σχέσεις δεν είναι οι ιδεώδεις, οι σύζυγοι που αφοσιώνονται ο ένας στον άλλον εν Χριστώ, μπορούν να επιτύχουν μια τρυφερή ενότητα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και τη διακονία της εκκλησίας. Ο Θεός ευλογεί την οικογένεια και η πρόθεσή Του είναι τα μέλη της να αλληλοβοηθούνται μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Οι γονείς πρέπει να οδηγήσουν τα παιδιά τους στην αγάπη και στην υπακοή στον Κύριο. Με το παράδειγμά τους και με τα λόγια τους πρέπει να τα διδάξουν ότι ο Χριστός είναι ένας στοργικός τηρητής της πειθαρχίας, πάντοτε τρυφερός και δείχνοντας πολλή φροντίδα, που θέλει να γίνουν και αυτά μέλη του σώματός Του, της οικογένειας του Θεού. Η αύξηση της ενότητας στην οικογένεια είναι σημείο του τελευταίου ευαγγελικού μηνύματος.

Το σπιτικό ήταν το πρώτο πλαίσιο για την αποκατάσταση της εικόνας του Θεού στους άνδρες και στις γυναίκες. Μέσα στην οικογένεια ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά μπορούν να εκφρα­σθούν ελεύθερα, καλύπτοντας ο ένας τις ανάγκες του άλλου στα υπάρχοντα, στην αγάπη, στην οικειότητα. Εδώ καθορίζεται η ταυτότητα και διαμορφώνονται τα αισθήματα της προσωπικής αξίας. Το σπιτικό είναι επίσης ένας τόπος όπου, με τη χάρη του Θεού, εφαρμόζονται οι αρχές της πραγματικής Χριστιανοσύνης και οι αξίες της μεταφέρονται από τη μια γενεά στην άλλη.

Η οικογένεια μπορεί να είναι τόπος μεγάλης ευτυχίας. Μπορεί όμως και να είναι σκηνή τρομερών προστριβών. Η αρμονική οικογενειακή ζωή αποδεικνύει τις αρχές πραγματικής χριστιανικής διαβίωσης, αποκαλύπτοντας το χαρακτήρα του Θεού. Δυστυχώς η εκδήλωση αυτών των χαρακτηριστικών είναι σχεδόν πολύ σπάνια στα σύγχρονα σπιτικά. Αντίθετα, πολλές οικογένειες αποδεικνύουν τις σκέψεις και τις προθέσεις μιας εγωιστικής καρδιάς με φιλονικίες, επαναστάσεις, ανταγωνισμούς, θυμό, απρέπεια, ακόμη και βιαιότητα. Όμως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ήταν στο πρωταρχικό σχέδιο του Θεού. Ο Ιησούς είπε: «Απ’ αρχής όμως δεν έγεινεν ούτω» (Ματ. ιθ΄8).