Η Διαμάχη για την Αλήθεια όπως Αυτή Είναι στον Ιησού

Σήμερα η μεγάλη διαμάχη που μαίνεται άγρια για την εξουσία του Χριστού, περιλαμβάνει όχι μόνο το νόμο Του, αλλά και το λόγο Του – την Αγία Γραφή. Δημιουργήθηκε τέτοιου είδους προσέγγιση στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, που άφησε λίγο ή καθόλου περιθώριο για θεία αποκάλυψη. Η Αγία Γραφή δε θεωρήθηκε διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο αρχαίο έγγραφο, και αναλύθηκε με την ίδια κριτική μεθοδολογία.

Ένας αυξανόμενος αριθμός Χριστιανών, συμπεριλαμβανομένων και θεολόγων, δε βλέπουν πια την Αγία Γραφή ως το Λόγο του Θεού, την αλάθητη αποκάλυψη του θελήματός Του. Κατά συνέπεια, έφθασαν στο σημείο να αμφισβητήσουν τη βιβλική άποψη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η φύση Του, η εκ παρθένου γέννηση, τα θαύματα και η ανάσταση συζητούνται σε ευρεία κλίμακα.

Η πιο Κρίσιμη Ερώτηση. Όταν ο Χριστός ρώτησε, «τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου;» οι μαθητές απάντησαν: «Άλλοι μεν Ιωάννην τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών» (Ματθ. ις΄13,14). Με άλλα λόγια, πολλοί από τους συγχρόνους Του Τον θεωρούσαν ως έναν απλόν άνθρωπο. Η Αγία Γραφή συνεχίζει την αφήγηση. Ο Ιησούς ρώτησε στους δώδεκα: «Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;»

«Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος, είπε, Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Μακάριος είσαι, Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι σαρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ’ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. ις’15-17).

Ο καθένας σήμερα αντιμετωπίζει την ίδια ερώτηση που ο Χριστός υπέβαλε στους μαθητές Του. Η απάντηση κάποιου στην ερώτηση αυτή για τη ζωή και το θάνατο εξαρτάται από την πίστη του στη μαρτυρία του λόγου του Θεού.

Το Κέντρο των Βιβλικών Διδασκαλιών. Ο Χριστός είναι το επίκεντρο της Αγίας Γραφής. Ο Θεός μάς προσκαλεί να κατανοήσουμε την αλήθεια όπως αυτή βρίσκεται στον Ιησού (Εφεσ. δ΄21), επειδή Αυτός είναι η αλήθεια (Ιωάν. ιδ΄5). Ένα από τα στρατηγήματα του Σατανά στην υπερκόσμια διαμάχη είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι μπορούν να κατανοήσουν την αλήθεια και χωρίς τον Ιησού. Έτσι, πολλά κέντρα αλήθειας έχουν προταθεί, είτε ατομικά είτε με συνδυασμό: (1) ο άνθρωπος, (2) η φύση ή η παρακολούθηση του σύμπαντος, (3) η Γραφή και (4) η εκκλησία.

Ενώ όλα αυτά αποτελούν μέρος της αποκάλυψης της αλήθειας, η Αγία Γραφή παρουσιάζει το Χριστό ως το Δημιουργό καθενός από τα προαναφερθέντα, και πέρα από αυτά. Όλα βρίσκουν την πραγματική τους έννοια μόνο σε Εκείνον από τον οποίον προήλθαν. Ο διαχωρισμός των βιβλικών διδασκαλιών από Αυτόν οδηγεί σε μια λαθεμένη κατανόηση του τι είναι «η οδός, η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. ιδ΄6). Αυτό ικανοποιεί τόσο τη φύση όσο και την πρόθεση του αντιχρίστου να προτείνει άλλα κέντρα αλήθειας έξω από το Χριστό (Αντίχριστος δε σημαίνει μόνο εναντίον του Χριστού, αλλά και στη θέση του Χριστού). Αντικαθιστώντας κάποιο άλλο κέντρο αντί του Χριστού στις διδασκαλίες της εκκλησίας, ο Σατανάς επιτυγχάνει το σκοπό του στρέφοντας την προσοχή μακριά από Εκείνον που είναι η μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας.

Ο Ρόλος της Χριστιανικής Θεολογίας. Ένα βλέμμα στο σύμπαν αποκαλύπτει την προσπάθεια του Σατανά να απομακρύνει το Χριστό από τη νόμιμη θέση Του, τόσο στο σύμπαν όσο και στην αλήθεια. Η θεολογία – η ίδια η λέξη το λέει ότι είναι η μελέτη του Θεού και της σχέσης Του με τα δη­μιουργήματά Του – πρέπει να παρουσιάσει όλες τις διδασκαλίες κάτω από το φως του Χριστού. Η αποστολή της χριστιανικής θεολογίας είναι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην αυθεντία του Λόγου του Θεού, και να αντικαταστήσει με το Χριστό όλα τα προτεινόμενα κέντρα της αλήθειας. Όταν αυτό γί­­νει, η αληθινή χριστιανική θεολογία υπηρετεί σωστά την εκκλησία, διότι φθάνει στις ρίζες της υπερκόσμιας διαμάχης, την εκθέτει και την αντιμετωπίζει με το αδιαμφισβήτητο επιχείρημα – ο Χριστός όπως αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή. Από αυ­τή την προοπτική ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θεολογία ως ένα αποτελεσματικό όργανο προς βοήθεια της ανθρωπότητας εναντίον των προσπαθειών του Σατανά στη γη.