Η προφητεία του Δανιήλ Β’

 Στο Δανιήλ β’ διαβάζουμε για ένα όνειρο που είδε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ και το οποίο ερμήνευσε ο Δανιήλ. Το όνειρο ήταν προφητικό. Ξεκινάει με τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ (Δανιήλ β’37-38), δηλαδή γύρω στο 600 π.Χ., και τελειώνει με την Δευτέρα Παρουσία και την συντέλεια του κόσμου (Δανιήλ β’44). Η ιστορία του κόσμου λοιπόν απεικονίζεται με ένα άγαλμα φτιαγμένο από πέντε διαφορετικά υλικά που συμβολίζουν πέντε διαφορετικές περιόδους. Ας δούμε ποιες είναι.

Η προφητεία του Δανιήλ Β’

Χρυσό Κεφάλι = Βαβυλώνα = 605–539 π.Χ.
Αργυρό Στήθος = Μηδο-Περσία = 539-331 π.Χ.
Χάλκινη Κοιλιά = Ελλάς = 331-168 π.Χ.
Σιδερένια πόδια = Ρώμη = 158 π.Χ.-476 μ.Χ.
Κάτω πόδια από
Σίδερο και πηλό
= Διηρημένη Ευρώπη = 476 μ.Χ.-Δευτέρα Παρουσία