Η χρονολογική οργάνωση του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι ένα από τα πιο επίμαχα θέματα μεταξύ των σχολιαστών.  Οι συγχρονιστικοί ισχυρίζονται ότι το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου εκπληρώθηκε κατά την πρώτη χριστιανική περίοδο. Οι μελλοντολόγοι πιστεύουν ότι όλα τα γεγονότα που περιγράφονται στην Αποκάλυψη θα εκπληρωθούν στο μέλλον.

Μερικοί σχολιαστές πιστεύουν ότι η Αποκάλυψη περιλαμβάνει επαναλήψεις της ιστορίας κατά όμοιο τρόπο με το βιβλίο του Δανιήλ, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καθόλου χρονολογική οργάνωση, με λίγο ως πολύ ανοργάνωτες μεταπηδήσεις από μια χρονική περίοδο του μέλλοντος σε μία του παρελθόντος και αντίστροφα.

Δυο παράλληλα χρονοδιαγράμματα

Ένας λόγος που υπάρχει αυτή η σύγχυση είναι ότι συγκεκριμένα γεγονότα, όπως οι πληγές των τελευταίων καιρών, η κρίση και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, εμφανίζονται σε αρκετές διάσπαρτες περικοπές.

Ωστόσο, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν δυο παράλληλα χρονοδιαγράμματα τα οποία δίνουν δυο όψεις των ίδιων γεγονότων, από την σκοπιά του τι συμβαίνει στην γη και από την σκοπιά του τι συμβαίνει στον ουρανό, θα παρατηρήσουμε ότι και τα δύο χρονοδιαγράμματα δίνουν μια βασικά γραμμική πρόοδο που αρχίζει από τα χρόνια του Αποστόλου Ιωάννη και συνεχίζεται μέχρι την εξουδετέρωση της αμαρτίας και την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού.

Το επίγειο χρονοδιάγραμμα είναι πολύ λεπτομερές και συνδεδεμένο με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Παρατηρούμε ωστόσο, πως αυτό το χρονοδιάγραμμα συχνά διακόπτεται από αρκετά εκτεταμένες περικοπές με γεγονότα που διαδραματίζονται παράλληλα στον ουρανό[1].

Υπάρχουν επίσης δύο εκτεταμένες παρενθέσεις που ξεφεύγουν από τη γραμμική χρονολογική σειρά οι οποίες  προσφέρουν πολύ σημαντικές ιστορικές πληροφορίες.

Οι παρενθέσεις

Η πρώτη παρένθεση βρίσκεται στα κεφάλαια 12 – 14 και αναλύει την ιστορία της μεγάλης διαμάχης μεταξύ του καλού και του κακού από το ξεκίνημά της, όταν έγινε «πόλεμος στον ουρανό», μέχρι την κατάληξη της, με τους δύο θερισμούς.  Η δεύτερη βρίσκεται στα κεφάλαια 17: 1 – 19: 4 και αναλύει τα χαρακτηριστικά και την κρίση της Βαβυλώνας.

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα προσφέρει ένα χρονοδιάγραμμα του βιβλίου της Αποκάλυψης. Αυτό το χρονοδιάγραμμα πιθανόν να μην σου φανεί αρκετά ξεκάθαρο, αλλά συγκράτησε την κριτική σου μέχρι να διαβάσεις τις λεπτομερείς αναφορές που βρίσκονται στo Βιβλίο.


Παρατήρησε πως το χρονοδιάγραμμα έχει δυο γραμμές που τίθενται παράλληλα, μια αναφερόμενη στα γεγονότα που διαδραματίζονται στη γη και μια άλλη για τα γεγονότα που συμβαίνουν στον ουρανό.

Για να χωρέσουν σε μια σελίδα, ήταν απαραίτητο να τις διαιρέσουμε, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τέσσερις γραμμές, αλλά οι δυο κάτω γραμμές είναι η συνέχεια των δυο πρώτων γραμμών.


[1] Το να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για γεγονότα που πραγματοποιούνται στον ουρανό είναι κατά μια έννοια παράδοξο, καθώς ο ουρανός είναι στη σφαίρα της αιωνιότητας και ο χρόνος εκεί δεν μοιάζει με αυτόν στη γη («…στον Κύριο μια ημέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μια ημέρα.» Β΄ Πέτρου 3: 8). Αυτό που παρατηρούμε στο χρονοδιάγραμμα του ουρανού είναι ότι τα ουράνια γεγονότα θα λάβουν χώρα ξαφνικά και θα συμπέσουν με ό,τι λαμβάνει χώρα στη γη.