Οι 1260 ημέρες/χρόνια

Ερχόμαστε τώρα στο κεντρικό σημείο που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη μελέτη, οι 1260 ημέρες. Πού και πώς ταιριάζουν; Η ιστορία της παπικής εκκλησίας φυσικά ξεπερνά κατά πολύ τα 1260 χρόνια και πλησιάζει τα 2.000! Μήπως η προφητεία έκανε λάθος; Φυσικά όχι!

Ας δούμε τι ακριβώς λέει η προφητεία σχετικά με τα 1260 χρόνια: «Και θα μιλήσει [το μικρό κέρατο] λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα κατατρέχει τους αγίους τού Υψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους• και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρόν και καιρούς, και μισόν καιρό.» (Δανιήλ 7:25).

Ο Δανιήλ μας λέει ότι το μικρό κέρατο θα κατατρέχει τους αγίους και αυτοί «θα δοθούν» (πληθυντικός) για 1260 ημέρες/χρόνια στο μικρό κέρατο. Άρα λοιπόν, οι 1260 ημέρες δεν αναφέρονται στην συνολική ζωή του κεράτου, αλλά στην περίοδο που θα είχε αρκετή εξουσία για να κατατρέχει τους αγίους.

Πότε ξεκίνησε αυτή η περίοδος και πότε τελείωσε; Η ακρίβεια της προφητείας είναι πράγματι εντυπωσιακή!

Λίγο παραπάνω μιλήσαμε για τον Ιουστινιανό που ήθελε να ενώσει την Ανατολή με τη Δύση, και τα κατάφερε (με μεγάλο κόστος όμως!).

Ο Ιουστινιανός ήταν έξυπνος. Ήξερε ότι για να δεχθούν οι λαοί της Δύσης την κυριαρχία του Βυζαντίου, θα έπρεπε να τους δώσει κάποιο αντάλλαγμα. Καθώς λοιπόν οι περισσότεροι από αυτούς τους λαούς είχαν ασπασθεί τον καθολικισμό, και καθώς είχε αρχίσει ήδη να υπάρχει εκκλησιαστικός ανταγωνισμός ανάμεσα στα τέσσερα πατριαρχεία της Ανατολής (Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Ιερουσαλήμ, Αλεξάνδρεια) με το ένα της Δύσης (Ρώμη), και καθώς η Ρώμη ήδη διεκδικούσε τα πρωτεία ως η εκκλησία στην παραδοσιακή πρωτεύουσα της πάλαι ποτέ Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Ιουστινιανός εξέδωσε ένα διάταγμα το 536 μ.Χ. με το οποίο αναγνώριζε την πρωτοκαθεδρία της Ρώμης!

Το διάταγμα αυτό όμως ήταν κενό γράμμα όσο στην κεντρική Ιταλία (άρα και στη περιοχή της Ρώμης) κυβερνούσαν οι αιρετικοί Οστρογότθοι. Ο Ιουστινιανός έστειλε το στρατό του πρώτα στη βόρεια Αφρική όπου διέλυσε τους Βάνδαλους (533-34 μ.Χ.).

Οι Ερούλοι είχαν ήδη διαλυθεί από του Λομβαρδούς. Έπειτα οι Βυζαντινοί αποβιβάστηκαν στη Ιταλία όπου το 538 διέλυσαν τον στρατό των Οστρογότθων που είχε περικυκλώσει την Ρώμη και απειλούσε τον πάπα. Το 538 μ.Χ. λοιπόν, ο Βελισάριος μπήκε στη Ρώμη και έδωσε στην παπική εκκλησία τα εκκλησιαστικά πρωτεία σε όλο τον χριστιανικό κόσμο!

Πότε τελειώνουν τα 1260 χρόνια;

Αν στο 538 προσθέσουμε 1260 χρόνια, φτάνουμε αισίως στο 1798. Τι έγινε τότε;

Η εξουσία της καθολικής εκκλησίας είχε ήδη αρχίσει να φθίνει. Η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα είχε κάπως περιορίσει γεωγραφικά την εξουσία της Ρώμης. Η σταδιακή στροφή της Ευρώπης τον 18ο αιώνα από μια θρησκευτική κυρίως κοσμοθεωρία σε μια πιο κοσμική, μείωσε περαιτέρω την επιρροή της Ρώμης. Η Γαλλική Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα έστρεψε τα πλήθη ενάντια στη θρησκεία.

Το τελειωτικό χτύπημα όμως ήρθε το 1798, όταν ο Ναπολέων έστειλε τον στρατηγό Μπερτιέ να καταλάβει τη Ρώμη. Ο Μπερτιέ πήρε τον πάπα αιχμάλωτο και τον πήγε στην εξορία όπου και πέθανε. Να λοιπόν το τέλος της προφητείας, με απίστευτη ακρίβεια! Η Αποκάλυψη λέει περί αυτού του γεγονότος: «Όποιος φέρνει σε αιχμαλωσία, θα πάει σε αιχμαλωσία·» (Αποκάλυψη ιγ’10).

Ο 19ος αιώνας ήταν ιστορικά το ναδίρ, το χαμηλότερο σημείο στην εξουσία της Ρώμης. Κανείς πλέον δεν έδινε σημασία στα λεγόμενα των παπών. Για κάποια στιγμή φάνηκε ότι η εκκλησία της Ρώμης θα εκλείψει από την παγκόσμια σκηνή εξουσίας. Αλλά η ιστορία έχει και συνέχεια, εντυπωσιακή συνέχεια.

Διάβασε επίσης:

Το σφραγισμένο βιβλίο

Το Θηρίο που ήταν και δεν είναι αν και είναι

Η πιο εντυπωσιακή πτοφητεία