Τα δέκα κέρατα

Όπως ακριβώς στο Δανιήλ β’ η τέταρτη αυτοκρατορία δίνει τη θέση της σε ένα συνονθύλευμα κρατών που όπως ο πηλός και το σίδερο δεν αναμιγνύονται, έτσι και στο Δανιήλ ζ’ το τέταρτο θηρίο δίνει τη θέση του σε δέκα κέρατα. Τα κέρατα συμβολίζουν βασίλεια ή κράτη. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι όταν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδωσε τη θέση της στα βαρβαρικά βασίλεια που ήρθαν από τον βορά και έγιναν η βάση για τα μετέπειτα κράτη της Ευρώπης. Τα βασίλεια του βορά ήταν δέκα: 1. Βησιγότθοι, 2. Οστρογότθοι, 3. Βάνδαλοι, 4. Βουργουνδοί, 5. Λομβαρδοί, 6. Αγγλο-Σάξονες, 7. Φράγγοι, 8. Αλεμάνοι, 9. Ερούλοι, 10. Σουέβοι. Αυτοί ήρθαν από τον βορά και την ανατολή και εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη, στις περιοχές που κάποτε κυριαρχούσε η Ρώμη. Το 476 κατέλυσαν τη Ρώμη και την αυτοκρατορία.

Η προφητεία μας λέει ότι κάτι παράξενο θα συνέβαινε με τα κέρατα. Διαβάζουμε: «Παρατηρούσα τα κέρατα, και ξάφνου, ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο τρία από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν• και είδα ότι, σ’ αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου, και στόμα, που μιλούσε μεγάλα πράγματα.» (Δανιήλ ζ’8).

Λίγο παρακάτω διαβάζουμε: «Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλιάδες, που θα σηκωθούν απ’ αυτή τη βασιλεία• και ύστερα απ’ αυτούς θα σηκωθεί ένας άλλος• κι αυτός θα διαφέρει από τους πρώτους, και θα υποτάξει τρεις βασιλιάδες. Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα κατατρέχει τους αγίους τού Υψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους• και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρόν και καιρούς, και μισόν καιρό.» (Δανιήλ ζ’24-25).