Στο 4ο  κεφάλαιο της Αποκάλυψης διαβάζουμε σχετικά με το θέμα της «διερευνητικής κρίσης» η οποία λαμβάνει χώρα πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και έχει ως στόχο να προσδιορίσει σε ποιους θα χορηγηθεί η αιώνια ζωή.

Στο 5ο  κεφάλαιο ο Ιωάννης είδε «στο δεξί χέρι εκείνου που καθόταν επάνω στον θρόνο (Θεός) ένα βιβλίο, γραμμένο από μέσα και από πίσω, κατασφραγισμένο με επτά σφραγίδες» (Αποκάλυψη 5:1). Επειδή το κεφάλαιο 5 είναι μια συνέχεια της σκηνής που βλέπουμε στο κεφάλαιο 4 συμπεραίνουμε ότι το βιβλίο έχει σχέση με τη διερευνητική κρίση.

Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο αυτό;

Ένας «ισχυρός άγγελος» προκλητικά ρωτάει: «Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του;» Ότι και αν είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο προφανώς έχει μεγάλη σημασία επειδή ο απόστολος Ιωάννης «έκλαιγε πολύ, που δεν βρέθηκε κανένας άξιος να το ανοίξει και να διαβάσει το βιβλίο» (Αποκάλυψη 5:4).

Σύμφωνα με την ανάλυση που υπάρχει στο τμήμα 5:2-4 Ποιος Είναι Άξιος του Βιβλίου, γίνεται κατανοητό ότι ο «ισχυρός άγγελος» είναι ο Σατανάς ο οποίος δεν θέλει να ανοιχτεί το βιβλίο, επειδή μέσα του είναι γραμμένα τα ονόματα των πιστών και οι αποδείξεις της πίστης τους που θα τους επιτρέψουν να σωθούν.

Το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα

Ένας από τους πρεσβύτερους λέει στον Ιωάννη να μην κλαιει: «Να, υπερίσχυσε το λιοντάρι που είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο, και να λύσει τις επτά σφραγίδες του» (Αποκάλυψη 5:5).

Οι δυο αυτοί τίτλοι αναφέρονται στον Ιησού, όμως προς έκπληξή μας, ο Ιησούς δεν παρουσιάζεται ως λιοντάρι ούτε ως βασιλιάς, αλλά ως «ένα Αρνίο ως σφαγμένο» (Αποκάλυψη 5:6).

Η θυσία του Χριστού στον σταυρό είναι το γεγονός που Του δίνει το δικαίωμα να ανοίξει το βιβλίο και να παρέχει σωτηρία σε όποιον είναι γραμμένος μέσα σε αυτό.

Το Βιβλίο της Ζωής

Υπάρχουν πολλές υποθέσεις για το τι ακριβώς είναι το σφραγισμένο βιβλίο. Πολλές απ’ αυτές κάνουν συγκρίσεις με αρχαία βιβλία από τη Ρωμαϊκή εποχή, όπως λόγου χάριν διαθήκες, συμφωνητικά κτλ.

Ωστόσο είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ένα βιβλίο που είναι τόσο σημαντικό ώστε να αφιερωθεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να περιγράψει το άνοιγμά του, θα αναφέρεται και σε άλλα μέρη της Αποκάλυψης. Στο υπόλοιπο κείμενο της Αποκάλυψης το σημαντικότερο βιβλίο που συναντάμε είναι το Βιβλίο της Ζωής.

Το Βιβλίο της Ζωής αναφέρεται 7 φορές[1] και όπως το βιβλίο του 5ου  κεφαλαίου συνδέεται στενά με τον Ιησού Χριστό και με τον ρόλο του ως θυσιαστικού αμνού (το σφραγισμένο βιβλίο δίνεται στο αρνί στην Αποκάλυψη 5, και στο Αποκάλυψη 21:27 το Βιβλίο της Ζωής ονομάζεται «βιβλίο της ζωής του Αρνίου»).

Το Βιβλίο της Ζωής στη κρίση

Συνδέεται επίσης στενά με την κρίση – «Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται μπροστά στον Θεό, κι ανοίχθηκαν τα βιβλία· κι ανοίχθηκε ένα άλλο βιβλίο, που είναι της ζωής, και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα μέσα στα βιβλία» (Αποκάλυψη 20:12).

Οι εχθροί των παιδιών του Θεού που ακολουθούν το θηρίο δεν είναι γραμμένοι στο Βιβλίο της Ζωής (Αποκάλυψη 13:8, 17:8), αλλά και τα παιδιά του Θεού παροτρύνονται να ζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξαλειφθεί το όνομά τους από το Βιβλίο της Ζωής (Αποκάλυψη 3:5, 22:19).

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το Βιβλίο της Ζωής σχετίζεται με ζητήματα ζωής και θανάτου που αποτελούν τα κύρια θέματα και του βιβλίου της Αποκάλυψης.  Επομένως είναι εύκολο να καταλάβουμε την αντίδραση του Ιωάννη – «Και εγώ έκλαιγα πολύ, που δεν βρέθηκε κανένας άξιος να το ανοίξει και να διαβάσει το βιβλίο, ούτε και να το βλέπει» (Αποκάλυψη 5:4).

Αν το βιβλίο της Ζωής δεν ανοιγόταν κανένας δεν θα μπορούσε να κριθεί, που σημαίνει ότι κανένας δε θα μπορούσε να σωθεί – «Δεν θα μπει (στη βασιλεία του Θεού) τίποτε που μολύνει και προξενεί βδέλυγμα και ψέμα· αλλά, μονάχα οι γραμμένοι μέσα στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου» (Αποκάλυψη 21:27).

Τα βιβλία που θα ανοιχτούν στην Κρίση

Το Βιβλίο της Ζωής δεν είναι το μόνο βιβλίο που θα ανοιχθεί στην Κρίση διότι στο βιβλίο του Δανιήλ διαβάζουμε πως «Το κριτήριο κάθισε, και τα βιβλία ανοίχτηκαν» (Δανιήλ 7:10).

Αναμφίβολα, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και το Βιβλίο του Νόμου του Θεού (Γαλάτες 3:10, Δευτερονόμιο 28:58,61), τα βιβλία των διαθηκών που ο Θεός έχει κάνει με τον Λαό Του (Β’ Χρονικών 34:30,31), τα βιβλία που παρουσιάζουν τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού (Ιων. 12:47,48[2]), και το βιβλίο με το σχέδιο της ζωής που ο Θεός έχει για κάθε έναν από μας (Ψαλ. 139:16).

Όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο της Ζωής σχετικά με τη ζωή μας θα συγκριθούν με αυτά που είναι γραμμένα στα άλλα βιβλία.

Ο Θεός βέβαια δεν χρειάζεται να ανοίξει κάποιο βιβλίο για να κρίνει αφού είναι παντογνώστης. Το σημαντικό σημείο είναι ότι τα «βιβλία» δεν θα ανοιχθούν για τον Θεό, αλλά μάλλον για τους «μυριάδες μυριάδων, και χιλιάδες χιλιάδων», δηλαδή για τους αγγέλους που είναι «ολόγυρα από τον θρόνο». Αυτοί θα είναι αιώνιοι «γείτονες» με τους σωσμένους και  ενδιαφέροναι για την ορθή κατάληξη της κρίσης ώστε να μη «μπει τίποτε που μολύνει και προξενεί βδέλυγμα, και ψέμα· αλλά μονάχα οι γραμμένοι μέσα στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου» (Αποκάλυψη 21:27).

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αποδεικτικά χώρια από την Αγία Γραφή σχετικά με το σφραγισμένο βιβλίο διάβασε το τμήμα 5:1 Το Σφραγισμένο Βιβλίο και τα τμήματα που ακολουθούν στο Βιβλίο.


[1] Αποκάλυψη 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27, 22:19.

[2] «Και αν κάποιος ακούσει τα λόγια μου, και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον κρίνω· επειδή, δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Εκείνος που αθετεί εμένα, και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει αυτόν που τον κρίνει· ο λόγος που μίλησα, εκείνος θα τον κρίνει κατά την έσχατη ημέρα» Ιων. 12:47,48.