Τα δέκα κέρατα

Όπως ακριβώς στο Δανιήλ 2 η τέταρτη αυτοκρατορία δίνει τη θέση της σε ένα συνονθύλευμα κρατών που όπως ο πηλός και το σίδερο δεν αναμιγνύονται, έτσι και στο Δανιήλ 7 το τέταρτο θηρίο δίνει τη θέση του σε δέκα κέρατα. Τα κέρατα συμβολίζουν βασίλεια ή κράτη. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι όταν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδωσε τη θέση της στα βαρβαρικά βασίλεια που ήρθαν από τον βορά και έγιναν η βάση για τα μετέπειτα κράτη της Ευρώπης.

Τα βασίλεια του βορά ήταν δέκα: 1. Βησιγότθοι, 2. Οστρογότθοι, 3. Βάνδαλοι, 4. Βουργουνδοί, 5. Λομβαρδοί, 6. Αγγλο-Σάξονες, 7. Φράγγοι, 8. Αλεμάνοι, 9. Ερούλοι, 10. Σουέβοι. Αυτοί ήρθαν από τον βορά και την ανατολή και εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη, στις περιοχές που κάποτε κυριαρχούσε η Ρώμη. Το 476 κατέλυσαν τη Ρώμη και την αυτοκρατορία.

Η προφητεία μας λέει ότι κάτι παράξενο θα συνέβαινε με τα κέρατα. Διαβάζουμε: «Παρατηρούσα τα κέρατα, και ξάφνου, ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο τρία από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν• και είδα ότι, σ’ αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου, και στόμα, που μιλούσε μεγάλα πράγματα.» (Δανιήλ 7:8).

Λίγο παρακάτω διαβάζουμε: «Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλιάδες, που θα σηκωθούν απ’ αυτή τη βασιλεία• και ύστερα απ’ αυτούς θα σηκωθεί ένας άλλος• κι αυτός θα διαφέρει από τους πρώτους, και θα υποτάξει τρεις βασιλιάδες. Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα κατατρέχει τους αγίους τού Υψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους• και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρόν και καιρούς, και μισόν καιρό» (Δανιήλ 7:24-25).

Το μικρό κέρατο

Ποιό είναι αυτό το μικρό κέρατο; Και ποιά τα τρία κέρατα που ξεριζώθηκαν μπροστά του; Η Αγία Γραφή μας δίνει δέκα χαρακτηριστικά του.

1. Βγήκε από την τέταρτη αυτοκρατορία, τη Ρώμη.
2. Βγήκε μετά την κάθοδο των βαρβάρων.
3. Είχε μάτια σαν άνθρωπος.
4. Μεγαλοστομούσε.
5. Στην αρχή ήταν μικρό αλλά μετά έκανε μεγάλα πράγματα.
6. Υπέταξε τρία άλλα βασίλεια.
7. Μίλησε λόγια ενάντια στον Ύψιστο.
8. Θα προσπαθήσει να αλλάξει «καιρούς και νόμους».
9. Θα κατέτρεχε τους αγίους.
10. Θα είχε εξουσία για τριάμισι προφητικά χρόνια, δηλαδή 1260 προφητικές ημέρες (360 + 360 + 360 + 180 = 1260 προφητικές ημέρες, δηλαδή χρόνια). (Σημείωση: το βιβλικό έτος είχε 360 ημέρες, όχι 365.)

Η Καθολική Εκκλησία

Ποιά εξουσία πληροί και τα δέκα αυτά χαρακτηριστικά; Η απάντηση είναι, μία και μόνο μία, η Καθολική Εκκλησία, ο παπισμός. Ας το αναλύσουμε λίγο.

Ο παπισμός βγήκε από τη στάχτη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (χαρακτηριστικό 1). Όλοι οι ιστορικοί το γνωρίζουν αυτό. Απέκτησε εξουσία μετά την κάθοδο των βαρβάρων (2). Μεγαλοστομούσε (3). Πράγματι, οι πάπες θεωρούν ότι ό,τι λένε «εκ καθέδρας» είναι αλάθητο. Θεωρούν ότι μπορούν να συγχωρούν αμαρτίες, να στέλνουν ανθρώπους στην κόλαση, να αλλάζουν ό,τι θέλουν κατά το δοκούν και πολλά άλλα.

Ο παπισμός ξεκίνησε μικρός (5) αλλά έφτασε να εξουσιάζει στην Ευρώπη. Υφαρπάζει δικαιοδοσίες του Θεού (7) όταν λέει ότι ο παπισμός είναι ο μόνος και απόλυτος αντιπρόσωπος του Θεού στη γη και μπορεί να δένει και να λύνει όπως θέλει. Η Καθολική Εκκλησία ευθύνεται για την θάνατο δεκάδων χιλιάδων, ίσως και εκατομμυρίων ανθρώπων που θανατώθηκαν τον Μεσαίωνα επειδή δεν ακολουθούσαν τις διδασκαλίες της Ρώμης (9).

Αν πρόσεξες, από την λίστα άφησα έξω τέσσερα χαρακτηριστικά. Το 3, το 6, το 8 και το 10. Ο λόγος είναι ότι αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά χρειάζονται ιδιαίτερη συζήτηση. Ας τα δούμε προσεκτικά.

Το χαρακτηριστικό 3 μας λέει ότι το μικρό κέρατο είχε μάτια σαν άνθρωπος. Τα μάτια στην Αγία Γραφή συμβολίζουν σοφία. Το μικρό κέρατο λοιπόν έχει σοφία αλλά όχι τη σοφία του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Πράγματι, η παπική εκκλησία συμπεριφερόταν στην ιστορία της περισσότερο σαν ανθρώπινη εξουσία, ως ένα θρησκευτικό-πολιτικό σύστημα με απέραντο πλούτο, παρά ως ταπεινή και αγνή εκκλησία του Χριστού.

Αλλαγή «καιρών και νόμων»

Το χαρακτηριστικό 8 λέει ότι το μικρό κέρατο θα προσπαθούσε να αλλάξει «καιρούς και νόμους». Ποιούς νόμους; Και ποιούς καιρούς; Σίγουρα όχι τους νόμους των ανθρώπων γιατί οι ανθρώπινοι νόμοι αλλάζουν ούτως ή άλλως οποτεδήποτε αλλάζει μια κυβέρνηση. Το μικρό κέρατο λοιπόν θα προσπαθούσε να αλλάξει το νόμο το Θεού. Το έκανε αυτό η παπική εκκλησία;

Η απάντηση είναι ένα βροντερό ΝΑΙ! Η παπική εκκλησία άλλαξε δυο από τις εντολές του δεκάλογου. Την δεύτερη εντολή που απαγορεύει την λατρεία των εικόνων την αφαίρεσε τελείως από τις Δέκα Εντολές. Την τέταρτη εντολή που καλεί τους πιστούς να τηρούν το Σάββατο άγιο την σύντμησε και στην πράξη άλλαξε την ημέρα ανάπαυσης και λατρείας από το Σάββατο στην Κυριακή. Γι’ αυτή την αλλαγή υπάρχουν πάμπολλα ιστορικά στοιχεία.

Το χαρακτηριστικό 6 λέει ότι τρία από τα 10 κέρατα θα ξεριζώνονταν μπροστά από το μικρό κέρατο. Έγινε αυτό;

Η απάντηση είναι ένα τεράστιο ναι! Από τα 10 κέρατα/βασίλεια τρία ασπάσθηκαν τον αρειανισμό, δηλαδή δεν πίστευαν στη θεότητα του Χριστού. Τα τρία αυτά κέρατα/βασίλεια ήταν οι Βάνδαλοι που εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Αφρική, οι Ερούλοι στη νότια Ιταλία και οι Οστρογότθοι στην κεντρική Ιταλία.

Όσο αυτά τα βασίλεια είχαν ισχύ, η εξουσία της παπικής εκκλησίας θα ήταν ελλιπής. Τι έγινε λοιπόν με αυτά τα βασίλεια;

Το 527 μ.Χ. ανεβαίνει στο θρόνο ο Ιουστινιανός, ο μέγας αυτός (κατά μία άποψη) Βυζαντινός αυτοκράτορας. Ο Ιουστινιανός είχε ένα όνειρο, να ενώσει την Ανατολική Ρωμαϊκή (Βυζαντινή) αυτοκρατορία, με την Δυτική που την είχαν καταλάβει οι βάρβαροι.

Έστειλε λοιπόν πρώτα τον Βελισάριο και έπειτα τον Ναρσή για να ανακαταλάβουν τη Δύση, πράγμα που κατάφεραν. Στη διαδικασία κατέστρεψαν τα τρία αυτά έθνη, που αντιστάθηκαν όχι μόνο στη Ρώμη αλλά και στην Βυζαντινή αυτοκρατορία. Μάλιστα η συντριβή τους ήταν τέτοια που σύντομα εξαφανίζονται από την Ευρωπαϊκή ιστορία. Έτσι, ενώ τα υπόλοιπα 7 βασίλεια έγινε οι δημιουργοί Ευρωπαϊκών κρατών, τα 3 ξεριζώθηκαν οριστικά, ακριβώς όπως είχε πει η προφητεία!

 

Δέκα Βασίλεια Σύγχρονα Ευρωπαϊκά Κράτη
1. Βησιγότθοι Ισπανία
2. Οστρογότθοι Εξαφανίστηκαν
3. Βάνδαλοι Εξαφανίστηκαν
4. Βουργουνδοί Ελβετία
5. Λομβαρδοί Ιταλία
6. Αγγλο-Σάξονες Αγγλία
7. Φράγγοι Γαλλία
8. Αλεμάνοι Γερμανία
9. Ερούλοι Εξαφανίστηκαν
10. Σουέβοι Πορτογαλία