σχέση Πατέρα και παιδιού

η Σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Θεό και τα δημιουργήματά Του είναι σχέση Πατέρα και παιδιού