Ο πληθυσμός της Γης

Αν χρησιμοποιήσουμε τους ρυθμούς πληθυσμιακής ανάπτυξης που γνωρίζουμε από την ιστορία, τότε ένα ανδρόγυνο πριν από 6.000 χρόνια θα είχε σήμερα περί τα 7 δις απογόνους, ακριβώς όπως συμβαίνει!