Το Σύμβολο Της Πίστεως, σύνοδο της Νικαίας

Το Σύμβολο Της Πίστεως, σύνοδο της Νικαίας