Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας συνεκάλεσε την πρώτη οικουμενική σύνοδο της Νικαίας το 325 μ.Χ.

Τριακόσιοι δεκαοκτώ πατέρες της Εκκλησίας έλαβαν μέρος στην πρώτη αυτή Σύνοδο και το σπουδαιότερο έργο τους ήταν αυτό που σήμερα θεωρείται μια τέλεια σύνοψη των διδασκαλιών της Χριστιανοσύνης, το Σύμβολο της Πίστεως.

Διάβασε τις παρακάτω σκέψεις πάνω στο Σύμβολο της Πίστεως

Το Σύμβολο Της Πίστεως

1. Ο Τριαδικός Θεός

2. Η Ενανθρώπιση του Χριστού

3. Η Ανάσταση και το μεσιτικό έργο του Χριστού

4. Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού

5. Ποια είναι η εκκλησία του Χριστού

6. Η έννοια του Βαπτίσματος

7. Η Αιώνια Ζωή