Ποια είναι η εκκλησία του Χριστού

Υπάρχουν πολλά χριστιανικά δόγματα στις ημέρες μας.

Κάθε δόγμα και εκκλησία επιμένει πως αποτελεί την πραγματική εκκλησία του Χριστού, αλλά ο Χριστός αναγνωρίζει μόνο μια ως δική Του.

Ποιά είναι;

Ασφαλώς είναι η αγία αποστολική εκκλησία και έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Τα γνωρίσματα της εκκλησίας του Χριστού

Ο απόστολος Ιωάννης  περιγράφει την εκκλησία του Χριστού με αυτά τα λόγια: «Εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές τού Θεού και την πίστη τού Iησού.» (Αποκάλυψη 14:12).

Στο δωδέκατο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου (Αποκάλυψη 12:17) ο απόστολος Ιωάννης περιγράφει την επίθεση του διαβόλου ενάντια στην εκκλησία: «Και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές τού Θεού και έχουν τη μαρτυρία τού Ιησού Xριστού».

Τα δύο σημεία που θίγονται στα παραπάνω χωρία της Αποκάλυψης είναι:

 • Η αληθινή εκκλησία, η αγία, καθολική και αποστολική, θα έχει την πίστη στον Ιησού Χριστό.
 • Η αληθινή εκκλησία θα φυλάττει τις 10 εντολές και θα έχει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού.

«Φυλάττουν της εντολές του Θεού»

Στα κείμενα της Αγίας Γραφής η εκκλησία του Χριστού προσδιορίζεται ως ένα σώμα πιστών «που φυλάττουν  τις εντολές τους Θεού».

Ο όρος «φυλάττω» υπονοεί  ότι υπάρχει κάτι που χρειάζεται προστασία.

Γνωρίζουμε πως πολλά χριστιανικά δόγματα δίδασκαν και διδάσκουν ότι ο νόμος του Θεού υπόκειται σε μετατροπές.

Μερικά τόλμησαν να διδάξουν ότι καταργήθηκε εντελώς και άρα δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό.

Όλα τα δόγματα αυτά αγνόησαν μια κρίσιμη αλήθεια που αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή – ο νόμος του Θεού εκφράζει τον αναλλοίωτο χαρακτήρα Του και τις ακέραιες σχέσης που εμπνέει.

Ο Ιησούς Χριστός μας φανέρωσε ότι ο νόμος του Θεού (οι Δέκα Εντολές) απεικονίζει την αγάπη επί του πρακτέου : «Από τούτο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού, όταν αγαπάμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές Του» (Α΄ Ιωάννη 5:2 όπως και Κατά Ματθαίον 22:36-40).

Ο νόμος Του αποτελεί μια καταγραφή του χαρακτήρα Του.  Επομένως, είναι  αμετάβλητος και αιώνιος, ακριβώς όπως είναι και ο Θεός (Μαλαχίας 3:6, Ιακώβου 1:17, Προς Εβραίους 13:8, Α’ Ιωάννη 4:8, Προς Ρωμαίους  7:12, 13:10).

Οι εντολές του Θεού

«Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας.

 • NA MH έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα.
 • NA MH κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη· να μη τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρεύσεις· επειδή, εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς εκείνων που με μισούν· και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενεές εκείνων που με αγαπούν, και τηρούν τα προστάγματά μου.
 • NA MH πάρεις το όνομα του Κυρίου τού Θεού σου μάταια· επειδή, δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του.
 • NA θυμάσαι την ημέρα τού Σαββάτου, για να την αγιάζεις· έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου· η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου τού Θεού σου· να μη κάνεις σ’ αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου· επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται μέσα σ’ αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε· γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα τού Σαββάτου, και την αγίασε.
 • NA TIMAΣ τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου.
 • NA MH φονεύσεις.
 • NA MH μοιχεύσεις.
 • NA MH κλέψεις.
 • NA MH ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίον σου με ψεύτικη μαρτυρία.
 • NA MH επιθυμήσεις το σπίτι τού πλησίον σου· να μη επιθυμήσεις τη γυναίκα τού πλησίον σου· ούτε τον δούλο του ούτε τη δούλη του ούτε το βόδι του ούτε το γαϊδούρι του ούτε κάθε τι, που είναι του πλησίον σου» (Έξοδος 20:1-17)

Η εκκλησία του Χριστού καλείται ενώπιον του κόσμου να φυλάξει τις εντολές του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Θα είναι φύλακες του νόμου Του, δηλαδή υπερασπιστές του χαραχτήρα του Θεού.

«Έχουν τη μαρτυρία τού Ιησού Xριστού»

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της εκκλησίας του Χριστού είναι  η «μαρτυρία του Ιησού Χριστού».

Ο όρος «μαρτυρία» ορίζεται ως η γνώση που έχει ένα άτομο από πρώτο χέρι ότι κάτι είναι αληθές, την οποία μεταδίδει και σε άλλους. Κάτω από αυτό το πρίσμα, στα κείμενα της Καινής Διαθήκης ο όρος μαρτύρια αναφέρεται στην αποκάλυψη του αληθινού χαρακτήρα του Θεού.

Για παράδειγμα, ο Ιωάννης Βαπτιστής μας εξήγησε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο μας με μία μαρτυρία: «εκείνο που είδε και άκουσε, αυτό δίνει ως μαρτυρία· και κανένας δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Όποιος δεχθεί τη μαρτυρία του, επισφράγισε ότι ο Θεός είναι αληθής» (Κατά Ιωάννην 3:32-33).

Η μαρτυρία του Ιησού είναι η αληθινή αποκάλυψη και γνωστοποίηση στον κόσμο του χαρακτήρα ανιδιοτελούς αγάπης του Πατέρα:

 • «Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό· ο Μονογενής Υιός, που είναι στην αγκαλιά τού Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε» (Κατά Ιωάννην 1:18).
 • «Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι μιλούμε εκείνο που ξέρουμε, και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε· και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας» (Κατά Ιωάννην 3:11).
 • «O Ιησούς, λοιπόν, αποκρίθηκε και τους είπε: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Δεν μπορεί ο Υιός να κάνει τίποτε από μόνος του, αν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει αυτό· επειδή, όσα κάνει εκείνος, αυτά, παρόμοια, κάνει και ο Υιός» (Κατά Ιωάννην 5:19).
 • «Καθώς ο Πατέρας γνωρίζει εμένα, και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα· και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων… Τα έργα που εγώ κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά δίνουν μαρτυρία για μένα… Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα… Πολλά καλά έργα από τον Πατέρα μου έδειξα σε σας…» (Κατά Ιωάννην 10:15,25,30,32).
 • «Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα» (Κατά Ιωάννην 14:9).
 • «ο ίδιος ο Πατέρας σάς αγαπάει» (Κατά Ιωάννην 16:27).

Όταν στην Αποκάλυψη 12:17 αναφέρεται ότι η εκκλησία του Χριστού έχει «τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού» σημαίνει ότι η εκκλησία αυτή θα έχει μια  μαρτυρία σχετικά με τον χαρακτήρα του Θεού, που θα δείχνει προς τον Ιησού.

Συμπερασματικά:

Την αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού αποτελούν αυτοί που γνώρισαν την αγάπη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού και ανταποκρίθηκαν σε αυτήν ανοίγοντας τις δικιές τους καρδιές.

Η αγάπη του Θεού στις καρδιές των μελών της αληθινής εκκλησίας του Χριστού τους εμπνέει την αγάπη τους προς τους συνανθρώπους και τους παρακινεί να διαδώσουν τα καλά νέα περί του χαρακτήρα Αυτού.

Η εκκλησία αυτή είναι αγία επειδή εκτελεί το θέλημα του Θεού. Είναι καθολική επειδή βρίσκεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι αποστολική επειδή έχει την ίδια πίστη που είχαν όλοι οι προφήτες και απόστολοι.

Ο Θεός σε καλεί σήμερα να ενωθείς με αυτή την αγία, καθολική και αποστολική εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μην το αναβάλεις.

Διάβασε επίσης:

Οι εντολές του Θεού και η μαρτυρία του Ιησού

Μόνο οι Χριστιανοί θα σωθού

Πρέπει οι Χριστιανοί να τηρούν τον νόμο του Θεού;