Αγία Τριάδα, Τριαδικός Θεός

Πιστεύω εις ένα Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα