Έχεις σκεφτεί ποτέ ποιό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί κανείς να δώσει σε κάποιον άλλον;

Μήπως είναι ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ή κάποιο οικόπεδο, ή μια θαυμάσια βίλα;

Ενώ όλα αυτά είναι σπουδαία δώρα, υπάρχει ένα που έχει μεγαλύτερη αξία.

Το σπουδαιότερο δώρο

Το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο δώρο που μπορεί κάποιος να δώσει είναι η ζωή του.

Ο Θεός, θέλοντας να δείξει την μεγαλειότητα της αγάπης του, ενσαρκώθηκε και πέθανε για εμάς μέσω του Ιησού Χριστού!

Μεγαλύτερο δώρο δεν θα μπορούσε να είχε προσφέρει. Ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, «Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού».

Ο Χριστός ο ίδιος είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή» (Κατά Ιωάννην 14:6).

Το έργο του Ιησού Χριστού

Στο Σύμβολο της Πίστεως περιγράφονται οι ιδιότητες του Χριστού, όπως και του έργου Του.

Μάλιστα, περιγράφεται το έργο που έκανε στο παρελθόν, το έργο που κάνει τώρα, αλλά και το έργο που θα κάνει στο μέλλον.

Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα το έργο του Ιησού αν προσέξουμε τους τέσσερις τίτλους που έχει.

Ο Χριστός:

  • ήταν ο δημιουργός,
  • έγινε ο λυτρωτής,
  • είναι ο αρχιερέας
  • θα γίνει ο μεγάλος βασιλιάς.

Δι’ ου τα πάντα εγένετο

Ο Χριστός είναι Εκείνος για τον οποίο το «Πιστεύω»  αναφέρει, «δι’ ου τα πάντα εγένετο».

Οι αστρονόμοι σήμερα υπολογίζουν ότι στον δικό μας γαλαξία υπάρχουν τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια άστρα.

Ο Χριστός τα δημιούργησε.

Επίσης υπολογίζουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν. Και αυτά δημιουργήθηκαν από τον Χριστό.

Ακόμα, ο Χριστός ήταν ο δημιουργός του δικού μας κόσμου. Το γεγονός αυτό αναφέρεται ως εξής: «σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται μέσα σ’ αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε» (Έξοδος 20:11).

Ο Κύριος που αναφέρεται στο χωρίο ήταν ο ίδιος ο Χριστός (Κατά Ιωάννην 1:3).

Ένα μεγάλο θαύμα

Όμως ο πρώτος άνθρωπος του νέου κόσμου έπεσε στην αμαρτία και τα αποτελέσματα χαρακτηρίζουν ξεκάθαρα την ιστορία του πλανήτη μας: μίσος, πόλεμοι, πόνος, δάκρυα… και θάνατος.

Αλλά πριν από 20 αιώνες έγινε το μεγάλο θαύμα του Θεού – ήρθε ο Χριστός.

Το «Πιστεύω» το περιγράφει ως εξής: «Δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της παρθένου και ενανθρωπίσαντα».

Ο Χριστός έγινε άνθρωπος προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο, με την διαφορά στο ότι για μητέρα είχε την παρθένα Μαρία και η σύλληψη έγινε εκ Πνεύματος Αγίου.

Πράγματι θαύμα μεγάλο!

Ο Χριστός γεννήθηκε σαν άνθρωπος για να μπορεί να είναι ο λυτρωτής του κόσμου, αλλά και κάθε ανθρώπου προσωπικά.

Είναι ο μόνος που είναι σε θέση να αποκαλύψει της αληθινές προθέσεις του Θεού για την έκπτωτη ανθρωπότητα.

Είναι ο μόνος που μπορεί να επιφέρει την συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό (Προς Κολοσσαείς 1:12-2. Δεν υπάρχει κανένας άλλος.

Ο δημιουργός έγινε λυτρωτής

Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο δημιουργός έγινε λυτρωτής.

Για να γίνει όμως λυτρωτής χρειάστηκε κάτι ακόμη, το «Πιστεύω» το περιγράφει: «Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα».

Η σωτηρία μας στοίχισε τη ζωή του ίδιου του Υιού του Θεού.

Ο απόστολος Ιωάννης περιγράφει αυτή την προσφορά με τα λόγια: «Eπειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Yιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή» (Κατά Ιωάννην 3:16).

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο μας δημιούργησε ο Χριστός, αλλά και μας έχει εξαγοράσει με αίμα, το δικό του αίμα.

Τι θα κάνουμε εμείς;

Τώρα λοιπόν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα: Τι θα κάνουμε εμείς σε απάντηση της μεγάλης αυτής θυσίας αγάπης;

Τι το όφελος αν λεγόμαστε Χριστιανοί αλλά δεν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας;

Είναι καιρός να αναρωτηθούμε: Είμαι πράγματι ακόλουθος του Ιησού; Έχει γίνει ο προσωπικός μου σωτήρας;

Η ώρα να Τον δεχθούμε είναι τώρα.

Ο Χριστός ήταν ο δημιουργός μας, θέλει να γίνει και φίλος και λυτρωτής μας, αρκεί να Τον δεχθούμε.

Διάβασε επίσης:

Η Ανάσταση και το μεσιτικό έργο του Χριστού

Είμαι Χριστιανός. Τι ακριβώς σημαίνει;

Ανάσταση Νεκρών