Έχεις σκεφτεί ποτέ ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί κανείς να δώσει σε κάποιον άλλο; Μήπως είναι ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ή κάποιο οικόπεδο, ή μια θαυμάσια βίλα; Ενώ όλα αυτά είναι σπουδαία δώρα, υπάρχει ένα πιο σπουδαίο.

Έχεις σκεφτεί ποτέ ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί κανείς να δώσει σε κάποιον άλλο; Μήπως ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ή κάποιο οικόπεδο, ή μια θαυμάσια βίλα; Ενώ όλα αυτά είναι σπουδαία δώρα, υπάρχει ένα πιο σπουδαίο. Το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο δώρο που μπορεί κάποιος να δώσει είναι το παιδί του! Ο Θεός θέλοντας να δείξει την μεγάλη του αγάπη για τον κόσμο μας, που βρισκόταν κάτω από την καταδίκη της αμαρτίας, έδωσε τον Υιό του! Μεγαλύτερο δώρο δεν μπορούσε να προσφέρει. Ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, “Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού”. Ο Χριστός ο ίδιος είπε, “Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή”.

Το μεγαλύτερο μέρος του Συμβόλου της Πίστεως περιγράφει τις ιδιότητες του Χριστού και του έργου του. Μάλιστα, περιγράφει το έργο που έκανε στο παρελθόν, το έργο που κάνει τώρα, αλλά και το έργο που θα κάνει στο μέλλον. Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα το έργο του Ιησού αν προσέξουμε τους τέσσερις τίτλους που έχει. Ο Χριστός ήταν ο δημιουργός, έγινε ο λυτρωτής, είναι ο αρχιερέας και θα γίνει ο μεγάλος βασιλιάς.

Ο Χριστός είναι Εκείνος για τον οποίο το “Πιστεύω” αναφέρει, “δι’ ου τα πάντα εγένετο”. Οι αστρονόμοι σήμερα υπολογίζουν ότι στον δικό μας γαλαξία υπάρχουν τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια άστρα. Ο Χριστός τα δημιούργησε. Επίσης υπολογίζουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν. Και αυτά δημιουργήθηκαν από τον Χριστό. Ακόμη ο Χριστός ήταν ο δημιουργός του δικού μας κόσμου. Το γεγονός αυτό αναφέρεται ως εξής: “Εις εξ ημέρας εποίησε ο Κύριος τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτοίς, εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε, διά τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν του Σαββάτου και ηγίασεν αυτή”. Ο Κύριος που αναφέρεται στο χωρίο ήταν ο ίδιος ο Χριστός.

Όμως ο πρώτος άνθρωπος του νέου κόσμου έπεσε στην αμαρτία και το αποτέλεσμα ήταν αυτά που χαρακτηρίζουν την ιστορία του πλανήτη μας: μίσος, πόλεμοι, πόνος, δάκρυα…. και θάνατος. Αλλά πριν από 20 αιώνες έγινε το μεγάλο θαύμα του Θεού. Ήρθε ο Χριστός. Το “Πιστεύω” το περιγράφει, “Δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της παρθένου και ενανθρωπίσαντα”. Προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο ο Χριστός έγινε άνθρωπος, με την διαφορά ότι ως μητέρα είχε την παρθένο Μαρία και η σύλληψη έγινε εκ Πνεύματος Αγίου. Πράγματι μεγάλο θαύμα!

Ο Χριστός γεννήθηκε σαν άνθρωπος για να μπορεί να είναι ο λυτρωτής του κόσμου, αλλά και κάθε ανθρώπου προσωπικά. Είναι ο μόνος που είναι σε θέση να σώσει ένα αμαρτωλό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος σωτήρας. Δεν πρέπει να καταφεύγουμε σε άλλα πρόσωπα για την σωτηρία μας. Ακόμη και Μαρία η μητέρα τους Χριστού βρήκε την σωτηρία της μέσω του βρέφους που γέννησε, δηλαδή του Χριστού. Ήταν το σκεύος που χρησιμοποίησε ο Θεός για να γίνει άνθρωπος, και εκείνη όμως σώθηκε επειδή δέχθηκε τον Χριστό ως Σωτήρα της.

Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο δημιουργός έγινε λυτρωτής. Για να γίνει όμως λυτρωτής χρειάστηκε κάτι ακόμη, το “Πιστεύω” το περιγράφει: “Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα”. Η σωτηρία μας στοίχισε τη ζωή του ίδιου του Υιού του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει αυτή την προσφορά με τα εξής λόγια: “Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο Πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον” (Ιωάννης 3:16). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο μας δημιούργησε ο Χριστός, αλλά και μας έχει εξαγοράσει με αίμα, το δικό του αίμα.

Δημιουργείται το ερώτημα: Τι θα κάνουμε εμείς μπροστά σε αυτή τη μεγάλη θυσία; Τι το όφελος αν λεγόμαστε Χριστιανοί αλλά δεν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας; Είναι καιρός να αναρωτηθούμε: Είμαι πράγματι ακόλουθος του Ιησού; Έχει γίνει προσωπικός μου σωτήρας; Το αίμα Του που χύθηκε στον σταυρό έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μου;

Άραγε μπορούμε να απαντήσουμε τις παραπάνω ερωτήσεις καταφατικά; Ο Χριστός μας καλεί να μετανοήσουμε που σημαίνει να εγκαταλείψουμε τις αμαρτίες μας. Μας καλεί στην συνέχει να αναγεννηθούμε, που σημαίνει να αλλάξουμε την καρδιά μας. Μας καλεί να υπακούσουμε, να υπακούσουμε τις Δέκα Εντολές που έγραψε ο ίδιος με το δάχτυλό του. Η ώρα να Τον δεχθούμε είναι τώρα. Ο Χριστός ήταν ο δημιουργός μας, θέλει να γίνει και ο λυτρωτής μας, αρκεί να τον δεχθούμε. Ας τον δεχθούμε λοιπόν και Αυτός θα μας σώσει.