Δευτέρα Παρουσία

το κύριο θέμα του ιερού Ευαγγελίου συνοψίζεται σε αυτά τα λόγια: α) Ο Χριστός (Μεσσίας) θα ερχόταν,
β) Ήρθε και
γ) Θα ξανάρθει.