ο Χριστός αναστήθηκε και είναι ο μεσίτης

ο Θεάνθρωπος αναστήθηκε από τους νεκρούς, “θανάτω θάνατον πατήσας”