θάνατος, ανάσταση, αιώνια ζωή,

ζωή του μέλλοντος, θα είναι για αυτούς που πιστεύουν και υπακούν στην Τριαδική Θεότητα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Η ζωή αυτή θα δοθεί σ’ εκείνους που έχουν ραντιστεί με το αίμα του Χριστού, σ’ εκείνους που τον έχουν ως μεσίτη τους τώρα και τον περιμένουν να επιστρέψει σε λίγο. Θα δοθεί σ’ εκείνους που έχουν δώσει την αληθινή ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεση αμαρτιών.